Sabiedrības integrācija

Sabiedrības integrācijas procesa veicināšana ir viena no galvenajām LCC prioritātēm. Savas kompetences ietvaros LCC galvenokārt pievērš uzmanību ar minoritāšu tiesībām saistītiem jautājumiem, tādiem kā valodas tiesības, pilsonība un pilsoniskā līdzdalība.

Sabiedrības integrācija