Uzsāktas mācības Rīgas jauniešiem „Migrācija, attīstība un cilvēktiesības”

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar Latvijas Cilvēktiesību centru un biedrību „Līdzdalības platforma” uzsāka mācības jauniešiem „Migrācija, attīstība un cilvēktiesības”.

Mācību mērķi irveidot dalībnieku izpratni par migrāciju, cilvēktiesībām un attīstību, kultūru daudzveidību un starpkultūru dialogu, izmantojot neformālās izglītības pieejas un principus; palīdzēt dalībniekiem izprast migrācijas un starpkultūru dialoga aktualitāti Latvijas kontekstā; attīstīt sociālo mediju lietot prasmi un animācijas filmu veidošanas prasmes ar migrāciju saistīto tēmu atspoguļošanai publiskajā telpā.

Mācību laikā tiks izmantotas interaktīvas un radošas metodes, kas dos iespēju katram iedziļināties tēmā un aktīvi piedalīties. Mācības palīdzēs skolēniem iegūt zināšanas par migrācijas procesiem pasaulē un Latvijā un sekmēs skolēnu radošās domāšanas un komunikācijas attīstību migrācijas kontekstā, izstrādājot un uzturot Facebook lapu, kā arī veidojot īsas animācijas filmas par migrācijas tēmu. Dalībniekiem būs iespēja iepazīst jauniešus no citām skolām, apgūt Facebook lietošanas trikus un animācijas filmu veidošanas prasmes.

Sešu dienu mācību cikls notiks divās daļās  2016. gada 13., 14, 15. oktobrī  un 3., 4., 5. novembrī.

Reizi mēnesī, laika posmā no 2016.gada novembra līdz 2017.gada maijam, dalībniekiem būs iespēja piedalīties 2 stundu praktiskās laboratorijās, tikties ar interesantiem cilvēkiem - speciālistiem mediju un citās jauniešiem aktuālajās jomās.

2017. gada sākumā tiks izsludināts Starptautiskais festivāls par migrācijas, attīstības un migrācijas jautājumiem, kurā jaunieši varēs piedalīties ar mācību laikā izveidotām īsajām animācijas filmām par projekta tēmu. Festivāla galvenā balva ir brauciens uz Portugāli.

Mācības tiek īstenotas Eiropas Komisijas līdzfinansētā starptautiskā projekta „Gūstot labumu no attīstības (AMITIE CODE - Capitalizing On DEvelopment)” ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Eiropas Komisijas programmas „Nevalstiskais sektors un vietējās pašvaldības – Sabiedrības apziņas paaugstināšana par attīstības un izglītības jautājumiem attīstībai Eiropā” ietvaros.

Publicēts: 2016-10-13