Naida nozieguma ziņojuma veidlapa

Spied ŠEIT, lai ziņotu par naida noziegumu vai naida runu


Uzmanību! Šī veidlapa nav domāta kā neatliekamās palīdzības pieprasījuma forma. Ja Jums ir uzbrukts vai draud tūlītējās briesmas – jāzvana Valsts policijai 110. 


Aizpildiet veidlapu, ja Jums ir nepieciešama Latvijas Cilvēktiesību centra juridiskā konsultācija vai juridiskā palīdzība naida nozieguma vai naida runas gadījumā. Juridiskās konsultācijas un palīdzība tiek sniegtas bezmaksas.


Naida noziegums ir noziedzīgs nodarījums, kura motīvs ir aizspriedumi/naids pret personu, tās rases, ādas krāsas, etniskās izcelsmes/tautības, seksuālās orientācijas, reliģiskās piederības, invaliditātes  u.tml. pazīmju dēļ. Piemēram, fizisks uzbrukums, īpašuma bojāšana, draudi, vājāšana u.tml.

Naida runa ir dažādi izteiksmes veidi, kas izraisa, veicina, izplata vai attaisno vardarbību, naidu vai diskrimināciju pret personu vai personu grupu, vai noniecina to, tādēļ, ka tai ir raksturīga noteikta rase/ādas krāsa, etniskā izcelsme, valoda, reliģiskā pārliecība, vecums, dzimums, seksuālā orientācija, invaliditāte u.tml. pazīmes.

Uzzini vairāk par naida noziegumiem un naida runu šeitVeidlapa ir pilnveidota un bezmaksas juridiskā palīdzība tiek sniegta projektā "Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību - informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība" Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds".


Ziņošanas veidlapā prasīta informācija ir nepieciešama, lai Latvijas Cilvēktiesību centrs varētu izvērtēt iespējamo naida noziegumu/naida runu un sniegt Jums juridisko konsultāciju vai palīdzību. Visi iegūti dati tiks apstrādāti konfidenciāli un netiks izpausti trešajām personām bez Jūsu atsevišķas piekrišanas. Jums ir tiesības precizēt iesniegto informāciju vai lūgt to dzēst. Datu uzglabāšana notiek tik ilgi, kamēr tas ir nepieciešams nolūka sasniegšanai - juridiskās palīdzības/konsultācijas sniegšanai.

Datu apstrādi veic biedrība "Latvijas Cilvēktiesību centrs", adrese: Skolas iela 21, 6.stāvs, 609C, telefons: +37167039290, e-pasts: office@humanrights.org.lv, mājas lapa: cilvēktiesibas.org.lv