Juridiskā palīdzība patvēruma meklētājiem Latvijā

  • Projektu ietvaros, LCC sniedz juridisko palīdzību patvēruma meklētājiem Latvijā

Aktīvais projekts 2018. gadā: ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos biroja apstiprinātais projekts "Robežu monitorings un juridiskā palīdzība patvēruma meklētājiem Latvijā"

Īstenotājs projekts: Juridiskās palīdzības nodrošināšana patvēruma meklētājiem Latvijā 2013.-2015.gadā

  • Aktuālie tiesu spriedumi patvēruma jomā

EBF projekta"Juridiskās palīdzības nodrošināšana patvēruma meklētājiem Latvijā 2013.-2015.gadā" (Nr. AK/LCC/EBF/2013/1) ietvaros Latvijas Cilvēktiesību centrs sagatavo un publicē Latvijas tiesu, ECT un ES tiesas spriedumu apkopojumus (3.aktivitāte). Pasākums tiek īstenots, lai veicinātu juridiskās palīdzības sniedzēju, tiesu un atbildīgo institūciju informētību par aktuāliem tiesu spriedumiem patvēruma jomā un to izmantošanu darbā.

Lasīt apkopojumu

Juridiskā palīdzība patvēruma meklētājiem Latvijā