2020. gada jūlijā labvēlīgu lēmumu par bēgļa statusa piešķiršanu Latvijā saņēma Jemenas Republikas pilsonis.

Kopš 2015. gada Jemenā norisinās bruņots konflikts, kā rezultātā Jemena piedzīvo pasaulē lielāko humāno krīzi. Pēc Yemen Data Project datiem, kopš 2015. gada ir nogalināti un ievainoti vairāk nekā 17,500 civiliedzīvotāju. Gaisa uzlidojumu rezultātā ceturtā daļa no kopējā nogalināto personu skaita bija sievietes un bērni. 20 miljonu iedzīvotāji piedzīvo pārtikas trūkumu un 10 miljoni iedzīvotājiem draud bads.

Human Rights Watch (https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/yemen) ziņo, ka konfliktā iesaistītās puses (Jemenas valdība, Saūda Arābija, Apvienotie Arābu Emirāti, dažādas citas bruņotas grupas, ko atbalsta Apvienotie Arābu Emirāti un Saūda Arābija, Houthi spēki) uzbrūk Jemenas aktīvistiem un žurnālistiem, nolaupa iedzīvotājus un prettiesiski tos aiztur. Nesamērīgi tiek pielietots bruņots spēks pret iedzīvotājiem un infrastruktūras objektiem. Tā piemēram, Saūdas vadītā (Saudi-led) koalīcija kopš 2015. gada veica kopumā 20 100 gaisa spēku uzbrukumus. Tika bombardētas slimnīcas, sabiedriskais transports, mošejas, tilti, rūpnīcas un citi objekti.  

Ņemot vērā individuālos lietas apstākļus un informāciju par situāciju Jemenā, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Patvēruma lietu nodaļa secināja, ka persona atbilst bēgļa statusa kritērijiem. Latvijas Cilvēktiesību centra juriste sniedza juridisko palīdzību patvēruma meklētājam šajā lietā. Juridiskā palīdzība tiek sniegta ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos biroja finansētā projektā “Robežu monitorings un juridiskās palīdzība patvēruma meklētājiem Latvijā.”

Publicēts: 2020-08-05