Diskriminācijas ziņojuma veidlapa

Diskriminācijas datu bāze » Naida nozieguma ziņojuma veidlapa

Vai tu esi: *
 • Upuris
 • Cita persona
Kāds, jūsuprāt, bija diskriminācijas iemesls? *
 • Rase vai ādās krāsa
 • Etniskā piederība
 • Politiskā pārliecība
 • Valoda
 • Reliģija
 • Dzimums
 • Vecums
 • Invaliditāte
 • Sociālā piederība
 • Finansiālais statuss
 • Laulības/ģimenes statuss
 • Seksuālā orientācija
 • Cits iemesls
Kāda diskriminācijas jomā tas notika?
 • Nodarbošanās
 • Profesinālā izglītība
 • Access to public goods and services, including housing
 • Izglitība
 • Cits
Kas Jūs diskriminēja? *
Kad tas notika? *
Kur tas notika? *
Kas notika? *
 • Aprakstiet notikumu, sniedzot pēc iespējas detalizētāku informāciju.

Vai notikumam bija kāds liecinieks? *
Vai Jūs ziņojāt par notikumu? Kāds bija rezultāts? *
Kā šis notikums Jūs iespaidoja? *
 • Kā piemēram, materiāls zaudējums, pazemojums, bailes, cits.

Informācija par Jums

Jūsu personīgā informācija
Tautība: *
 • Latvijas pilsonis
 • Latvijas nepilsonis
 • Citas ES valsts pilsonis
 • Citas valsts (ne-Eiropas savienības) pilsonis
 • Vēlos palikt anonīms
 • Papildu komentāri

* - obligātie lauki

** - Jūsu sniegtā informācija būs konfidenciāla

Diskriminācija

Diskriminācija skaidrojama kā nepamatota atšķirīga attieksme kāda aizliegta pamata dēļ. Šie pamati ir:

 

- rase vai ādas krāsa             
- etniskā vai nacionālā izcelsme  
- politiskie vai citi uzskati     
- reliģiskā pārliecība    
- valoda                  
- dzimums                         
- vecums                          
- invaliditāte                            
- sociālā izcelsme                        
- mantiskais stāvoklis    
- ģimenes stāvoklis                       
- seksuālā orientācija            
- cits pamats

 

Diskriminācija var būt tieša - kad atšķirīga attieksme vērsta pret personām, kas atrodas salīdzināmā situācijā, kā arī netieša - kad it kā neitrāls noteikums nostāda kādu personu grupu nelabvēlīgākā stāvoklī.

 

Īpašs diskriminācijas veids ir personas aizskaršana, – tā ir no aizskartās personas viedokļa nevēlama rīcība, kas saistīta ar kādu no minētajiem pamatiem un rada nepatīkamu, naidīgu vai iebiedējošu vidi. Aizliegts arī dot norādījumu diskriminēt kādu personu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ziņošanas veidlapā prasīta informācija ir nepieciešama, lai Latvijas Cilvēktiesību centrs varētu izvērtēt iespējamo diskriminācijas aizlieguma pārkāpumu un sniegt Jums juridisko konsultāciju vai palīdzību. Visi iegūti dati tiks apstrādāti konfidenciāli un netiks izpausti trešajām personām bez Jūsu atsevišķas piekrišanas. Jums ir tiesības iesniegt ziņojumu anonīmi, nenorādot savus personas datus, bet ja Jūs neatstāsiet savu kontaktinformāciju (e-pastu vai telefonu) mēs nevarēsim ar Jums sazināties, lai sniegtu atgriezenisko saiti. Jums ir tiesības precizēt iesniegto informāciju vai lūgt to dzēst. Datu uzglabāšana notiek tik ilgi, kamēr tas ir nepieciešams nolūka sasniegšanai. 

Datu apstrādi veic Latvijas Cilvēktiesību centrs. Kontaktinformācija: office [at] humanrights.org.lv