Slēgtās iestādes

Nozīmīga Latvijas Cilvēktiesību centra (LCC) darbības joma ir izpratnes veicināšana par personu, kas atrodas slēgtajās iestādēs,  tiesībām, kā arī šo tiesību aizsardzība.

Kā uzsvērts attiecīgos LCC ziņojumos un Eiropas Padomes Spīdzināšanas novēršanas komitejas ziņojumā, apstākļi un cilvēktiesību ievērošana slēgtajās iestādēs Latvijā rada nopietnas bažas. Nevalstiskās organizācijas, kurām ir pieredze cilvēktiesību jomā, var būtiski veicināt gan apstākļu uzlabošanu, gan kopējās politikas maiņu attiecībā uz slēgtajām iestādēm, veicot monitoringu, organizējot apmācības un izstrādājot juridiskās stratēģijas.

Par cilvēktiesību ievērošanu slēgtajās iestādēs tieši atbildīgi ir to darbinieki. Lai mainītu viņu attieksmi un izturēšanos, ir jārisina vairāki jautājumi. Pirmkārt, personālam jāpaaugstina zināšanas par starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem, kas attiecas uz šo jomu, īpaši par Spīdzināšanas novēršanas konvenciju; otrkārt, jāapzinās, ka viņu darbs ir ekspertu uzmanības lokā un par to interesējas sabiedrība; treškārt, jāzina, ka personas, kas atrodas slēgtajās iestādēs, var sevis aizstāvībai vērsties tiesā.

LCC savā darbā ar slēgtajām iestādēm dažādos laika periodos ir izmantojusi šādas metodes:  

  • Monitoringa vizītes uz slēgtajām iestādēm
  • Juridiskā palīdzība personām, kas atrodas slēgtajās iestādēs
  • Mācību semināri un konferences

Dotajā brīdī Latvijas Cilvēktiesību centrs nesniedz juridskās konsultācijas personām ieslodzījumu vietās un neveic monitoringa vizītes uz ieslodzījumu vietām.

Slēgtās iestādes