Referāts 'Nelegālo imigrantu aizturēšanas juridiskais regulējums un aizturēto juridiskās tiesības Latvijā'

Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centra juriste Ilvija Pūce skaidro imigrācijas politiku Latvijā, īpašu uzmanība pievēršot nelegālo imigrantu aizturēšanas juridiskajam regulējumam un aizturēto juridiskajām tiesībām.

Referāts nolasīts Pirmajā tematiskajā darba grupā 'Uzņemšanas un aizturēšanas režīmi', kas norisinājās 2005. gada 7. - 8. februārī Kijevā, Sēderčēpingas procesa ('The Söderköping process') ietvaros.

Pasākums tika rīkots sadarbībā ar Eiropas Komisiju, Zviedrijas Migrācijas pārvaldi, ANO Komisariātu bēgļu jautājumos un Starptautisko Migrācijas organizāciju.

Pielikumi

Publicēts: 2005-03-14