Seminārs žurnālistiem “Ziņu veidošana par slēgtām iestādēm (ieslodzījuma vietām, policijas izolatoriem, psihiatriskajām institūcijām un nelegālo imigrantu aizturēšanas vietām )”

2006. gada 30. - 31. maijā Latvijas Cilvēktiesību centrs sadarbībā ar MediaWise (Lielbritānija,http://www.mediawise.org.uk) organizēja divu dienu mācību semināru žurnālistiem “Ziņu veidošana par slēgtām iestādēm (ieslodzījuma vietām, policijas izolatoriem, psihiatriskajām institūcijām un nelegālo imigrantu aizturēšanas vietām )”. Seminārs tika organizēts Eiropas Komisijas finansētā projekta “Cilvēktiesību monitorings: spīdzināšanas un necilvēcīgas apiešanās novēršana slēgtajās iestādēs – cietumos, policijas izolatoros un psihoneiroloģiskajās iestādēs Baltijas valstīs”

Semināra ietvaros notika diskusija par cilvēktiesību standartiem psihiskās veselības aprūpes iestādēs, ieslodzījuma vietās un policijas izolatoros. interaktīvas nodarbības, kā arī notika interaktīvas nodarbības par pētniecisko žurnālistiku; ziņu veidošanu par nāves gadījumiem un pašnāvībām slēgtajā iestādēs; cilvēku ar invaliditāti un ieslodzīto intervēšanu un slēpto kameru un diktofonu lietošanas ētiskajiem aspektiem.

 

Semināra noslēgumā 15 Latvijas, Lietuvas un Igaunijas žurnālisti (no 23 dalībniekiem) saņēma sertifikātus par mācību kursa noklausīšanos. Izvērtējot semināra lietderību, kāda no Latvijas žurnālistēm raksta: „Līdz šim informācija par ziņu veidošanu slēgta tipa iestādēs bijusi minimāla jeb precīzāk – tādas nav vispār. Īpaši noderīga informācija tika iegūta par to, kā atspoguļot pašnāvības. Līdz šim par tām rakstījām, ņemot vērā tikai pieredzi un iekšējo sirdsbalsi. Taču ir nepieciešamas arī konkrētas dokumentētas vadlīnijas.”

 Semināra programma

30. maijs

9:30 – 10:00 Dalībnieku reģistrācija

10:00 – 10:10 Semināra atklāšana. Ieva Leimane-Veldmeijere, Latvijas Cilvēktiesību centra programmas direktore

10:10 – 11:15 Cilvēktiesību standarti attiecībā uz spīdzināšanas un necilvēcīgas un pazemojošas apiešanās novēršanu slēgtās iestādēs. Paneļdiskusija

11:15 – 11:30 Kafijas pauze

11:30 – 13:00 Cilvēktiesības un slēgtās iestādēs. Interaktīva nodarbība, Rich Cookson, Charles Fletcher (MediaWise)

13:00 – 14:00 Pusdienas

14:00 – 15:00 Aiz sienām: pētniecība slēgtās iestādēs. Uzdevums ar īsām starp sesijām par to, kas ir pētnieciskā žurnālistika, kas ir sabiedrības interese, kā panākt, lai cilvēki runā un kā nodrošināt ziņu avotu aizsardzību. Praktiska nodarbība, Rich Cookson, Charles Fletcher (MediaWise)

15:00 – 15:30 Preses monitoringa rezultāti par publikācijām par garīgās veselības aprūpi. Paneļdiskusija, Ieva Leimane-Veldmeijere (LCHR), Rich Cookson (MediaWise)

15:30 – 15:45 Kafijas pauze

15:45 – 17:15 Ziņu veidošana par nāves gadījumiem un pašnāvībām institūcijās.

Masu saziņas līdzekļi un pašnāvības. Rich Cookson (MediaWise)

17:15 – 17:30 1. dienas noslēgums. Charles Fletcher (MediaWise)

19:00 – 20:30 Lielbritānijas TV un preses pētnieciskā pieredze slēgtās iestādēs. Nodarbība - diskusija, Rich Cookson

31. maijs

09:00 – 10:15 Nodarbības „Aiz sienām” turpinājums. Īsas sesijas par cilvēku ar invaliditāti intervēšanu (DOC, 80.50 KB) un par cietušo un likumpārkāpēju ģimenes locekļu tiesībām Rich Cookson (MediaWise)

10:15 – 11:00 Ziņu veidošanas ētiskie aspekti. Pārskats par Baltijas valstu ētikas kodeksiem un to efektivitāti; pārskats par MediaWise un Pasaules Veselības Organizācijas kodeksu par ziņu veidošanu par veselības jautājumiem, Charles Fletcher (MediaWise)

11:00 – 11:15 Kafijas pauze

11:15 – 12:00 Slepkavības izmeklēšana: kam ticēt? Aidis Tomsons, Latvijas Radio

12:00 – 13:00 Pusdienas

13:00 – 14:30 Prezentācijas: Aiz sienām. Pētniecisko nodarbību rezultāti, Rich Cookson (MediaWise)

14:30 – 15:00 Semināra izvērtējums un nobeigums

Pielikumi

Publicēts: 2006-05-31