Ministru Kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr. 222 " Patvēruma meklētāju izmitināšanas telpu iekšējās kārtības noteikumi" tulkojumu

Latvijas Cilvēktiesību centrs ar ANO Augstā komisāra bēgļu lietās (UNHCR) Baltijas valstu un Ziemeļvalstu reģionālā biroja atbalstu ir veicis Ministru Kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr. 222 "Patvēruma meklētāju izmitināšanas telpu iekšējās kārtības noteikumi" tulkojumu krievu, angļu, franču, gruzīnu un arābu valodās.


Pielikumi

Publicēts: 2012-09-26