Eiropas Spīdzināšanas novēršanas komiteja: vadlīnijas slēgta tipa iestādēm

Kopš 1998.gada Latvija ir Eiropas Konvencijas par spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanu dalībvalsts. Konvencijas ratificēšana uzliek Latvijas valstij saistības ievērot konvencijā izvirzītās prasības un ziņot par veiktajiem pasākumiem pārkāpumu novēršanā slēgta tipa iestādēs. Konvencijas īstenošanu dalībvalstīs uzrauga Eiropas Spīdzināšanas novēršanas komiteja, un 1999. gada janvārī tā apmeklēja arī Latviju.

 

Pirms vizītes 1999. gada janvārī sadarbībā ar Eiropas Padomi un Latvijas Republikas Iekšlietu ministriju Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs organizēja informatīvu semināru slēgta tipa iestāžu administrācijai, lai informētu par Komitejas darbību, tās pilnvarām un prasībām. Jau toreiz bija skaidrs, ka nepieciešama tālāka slēgta tipa iestāžu personāla un arī sabiedrības izglītošana. Rezultātā ir tapusi brošūra par Komitejas vadlīnijām slēgta tipa iestādēm: cietumiem, policijas izolatoriem, ārvalstnieku aizturēšanas centriem un psihoneiroloģiskajām iestādēm.

Rīga, 2000
Autori: Anhelita Kamenska, Ieva Leimane, Sandra Garsvāne
Finansētājs: Atvērtās sabiedrības institūts (Budapešta)

Pielikumi

Publicēts: 2004-01-15