Seminārs "Ieslodzīto personu sūdzību izskatīšana - panākumi, problēmas un perspektīvas"

Pēdējo gadu laikā Latvijā ir ievērojami audzis ieslodzīto sūdzību skaits. Šī semināra - diskusijas mērķis ir izvērtēt esošo sūdzību izskatīšanas kārtību, meklēt risinājumus sūdzību izskatīšanas efektivitātes uzlabošanai un veicināt sūdzību izskatīšanas iestāžu darbības koordināciju.

Latvijas Cilvēktiesību centrs 2006.gada 15.februārī laikā no 10.00-13.00 rīko semināru – diskusiju “Ieslodzīto personu sūdzību     izskatīšana – panākumi, problēmas un perspektīvas”. Seminārs notiek Kalēju ielā 9/11, Konventa sētā, Georga zālē.
 
Seminārs tiek organizēts ES finansētā projekta “Cilvēktiesību monitorings: spīdzināšanas un necilvēcīgas apiešanās novēršana slēgtajās iestādēs - cietumos, policijas izolatoros un psihoneiroloģiskajās iestādēs Baltijas valstīs.”
 
Pēdējo gadu laikā Latvijā ievērojami audzis ieslodzīto sūdzību skaits dažādām sūdzību izskatīšanas institūcijām. Tā, piemēram,Ieslodzījuma vietu pārvaldei adresēto sūdzību skaits pieaudzis no 3768 sūdzībām 2004.gadā līdz 5044 sūdzībām 2005.gadā. Specializētajā vairāku nozaru prokuratūrā saņemto sūdzību skaits pieauga no 900 sūdzībām 2004.gadā līdz 1200 sūdzībām 2005.gada 10 mēnešos. Savukārt VCB iesniegto sūdzību skaits šajā laika periodā palielinājies no 500 līdz 800 sūdzībām.
 
Ieslodzīto sūdzību skaita pieaugumam ir dažādi faktori: sakārtota sūdzību reģistrēšanas kārtība, ieslodzītie kļuvuši informētāki par savām tiesībām, pieaudzis iestāžu skaits, kam ieslodzītie var nosūtīt sūdzības par cietuma līdzekļiem, atšķirīga normatīvo aktu interpretācija dažādās iestādēs, neatbilstība starp normatīvajos aktos noteikto un cietuma realitāti, u.c.
 
Semināra - diskusijas mērķis ir izvērtēt esošo sūdzību izskatīšanas kārtību, meklēt risinājumus sūdzību izskatīšanas efektivitātes uzlabošanai, veicināt sūdzību izskatīšanas iestāžu darbības koordināciju, apsvērt nepieciešamību pēc informatīva materiāla sagatavošanas ieslodzītajiem par sūdzību izskatīšanu u.c.
 
Semināra programma
 
 
9.45 Semināra – diskusijas dalībnieku reģistrācija. Kafija
 
10.00 Ievads. Pārskats par ieslodzīto sūdzību izskatīšanu. Anhelita Kamenska, Laila Grāvere, Latvijas Cilvēktiesību centrs
 
10.20 Sergejs Zlatoustovs, Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka p.i.
 
10.30 Māris Luste, Ieslodzījuma vietu pārvaldes Sociālās rehabilitācijas daļas vecākais inspektors
 
10.40 Valdis Bruners, Šķirotavas cietuma priekšnieks
 
10.50 Aleksejs Remesovs – TM Juridiskā departamenta direktora vietnieks
 
11.00 Ineta Piļāne, Valsts cilvēktiesību biroja Krimināltiesību daļas vadītāja
 
11.10 Sandra Daugaviete, Specializētās vairāku nozaru prokuratūras virsprokurore
 
11.20 Aija Mežsarga, MADEKKI vadītāja
 
11.30 Kafijas pauze
 
11.45 Priekšlikumu un sūdzību likumprojekts, TM pārstāvis
 
11.55 Diskusija. Vada Anhelita Kamenska un Laila Grāvere
 
13.00 Pusdienas

Pielikumi

Publicēts: 2006-02-15