Seminārs “Aktuāli cilvēktiesību jautājumi Latvijas ieslodzījuma vietās un iespējamie risinājumi – administratīvo tiesu un ieslodzījuma vietu perspektīva”

Projekta “ANO Konvencijas pret spīdzināšanu Papildprotokola ratifikācijas atbalstīšana Latvijā” ietvaros 2015.gada 4.decembrī Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama telpās, Rīgā, Baldones ielā 1a norisinājās seminārs “Aktuāli cilvēktiesību jautājumi Latvijas ieslodzījuma vietās un iespējamie risinājumi – administratīvo tiesu un ieslodzījuma vietu perspektīva”. 

Seminārā piedalījās 9 Administratīvās rajona tiesas tiesneši, 8 Administratīvās apgabaltiesas tiesneši, 3 Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesneši, 10 Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārstāvji, 4 Tieslietu ministrijas pārstāvji. Kopā seminārā piedalījās 36 dalībnieki klātienē un videokonferences režīmā semināru vēroja Administratīvās rajona tiesas reģionālo tiesu namu pārstāvji.

Semināru atklāja Latvijas Cilvēktiesību centra direktore Anhelita Kamenska.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes Tiesvedības daļas priekšnieka Andrejs Burluckis uzstājās ar prezentāciju “Aktuāli cilvēktiesību jautājumi Latvijas ieslodzījuma vietās un iespējamie risinājumi”. Savā prezentācijāA. Burluckis informēja par izplatītākajiem cilvēktiesību pārkāpumiem brīvības atņemšanas iestādēs Latvijā, kā arī iespējamajiem risinājumiem šo pārkāpumu novēršanai. Kā galvenie pārkāpumi tika minēti pārapdzīvotība, gaisa un apgaismojuma trūkums kamerās, privātuma nenodrošināšana, kā arī atbilstošas veselības aprūpes nenodrošināšana. Klātesošie tika iepazīstināti ar ieslodzījuma vietu dzīvojamo telpu audita rezultātiem, ko laika posmā no 2013.gada septembra līdz 2014.gada aprīlim veica Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Tieslietu ministrijas pārstāvji. Savā prezentācijā A. Burluckis parādīja fotogrāfijas, kurās redzamas cietumu telpas gan pirms gan pēc telpu rekonstrukcijas.

Semināra otrajā daļā norisinājās diskusija, kuras laikā Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka vietniece Oksana Kulakova atbildēja uz klātesošo uzdotajiem jautājumiem un informēja par aktualitātēm ieslodzījuma vietās Latvijā. Tika diskutēti jautājumi par sadzīves apstākļiem brīvības atņemšanas iestādēs, videonovērošanas kārtību un tās tiesisko regulējumu ieslodzījuma vietās, ieslodzīto īslaicīgās satikšanās pašreizējo kārtību un ar to saistītajām problēmām, kā arī daudziem citiem ar ieslodzīto tiesībām saistītiem jautājumiem.

Seminārs tika organizēts Latvijas Cilvēktiesību centra īstenotā un Atvērtās sabiedrības institūta (OSI-Assistance Foundation) finansētā projekta - „OPCAT ratifikācijas veicināšana Latvijā”

Pielikumi

Publicēts: 2015-12-04