HIV, HCV, TBC uzraudzība (monitorings) un kaitējuma mazināšana cietumos: Uz cilvēktiesībām balstīts instruments, lai novērstu ļaunprātīgu apiešanos

Šo instrumentu ir izstrādājis Starptautiskais Kaitējuma mazināšanas tīkls, konsultējoties ar Ekspertu Komisiju, lai palīdzētu uz cilvēktiesībām balstītām uzraudzības organizācijām pildīt savu preventīvo mandātu attiecībā uz HIV, HCV, TB un kaitējuma mazināšanu cietumos.

Šis monitoringa instruments sastāv no tiešiem jautājumiem, kas izriet no plaši atzītiem sabiedrības veselības un cilvēktiesību standartiem. Kopumā, ieskaitot pielikumus, šis instruments ir visaptverošs un tādējādi apskata pēc būtības uz cilvēktiesībām balstītas pieejas HIV, HCV,TB un kaitējuma mazināšanas cietumos galvenos elementus. Tas nosaka arī galvenos elementus spēcīgai un taisnīgai veselības aprūpes sistēmai, kas palīdzētu ieslodzītajiem realizēt savas cilvēktiesības, īpaši saistībā ar HIV, HCV un TB.

Ziņojums ir sagatavots Eiropas Savienības līdzfinansētā projektā Nr. JUST /2013/JPEN/AG/4545 “Ieslodzījuma apstākļu uzlabošana, nostiprinot infekcijas slimību monitoringu”, ko vada Harm Reduction International 2015. un 2016.gadā

Pielikumi

Publicēts: 2016-06-10