Informācija ieslodzītajiem par sūdzību izskatīšanu

Brošūra par ieslodzīto sūdzību izskatīšanas kārtību sastādīta, par pamatu izmantojot sūdzības, ko no ieslodzītajiem saņēmušas dažādas institūcijas.

Brošūra par ieslodzīto sūdzību izskatīšanas kārtību sastādīta, par pamatu izmantojot sūdzības, ko no ieslodzītajiem saņēmušas dažādas institūcijas.

Ņemot vērā gan ieslodzīto atšķirīgo statusu (apcietināta vai notiesāta persona), gan biežās likumdošanas izmaiņas, brošūras autori nepretendē sniegt informāciju par pilnīgi visiem ieslodzītos interesējošiem jautājumiem. Uz daļu no tiem atbildes jāmeklē konkrētā ieslodzījuma vietā.

Tomēr ceram, ka brošūra palīdzēs labāk orientēties sūdzību iesniegšanas kārtībā, sniegs informāciju par institūcijām, kas izskata sūdzības, kā arī palīdzēs saprast, kurā institūcijā konkrētā sūdzība iesniedzama.

Brošūra izdota 5000 eksemplāros latviešu un krievu valodā.

Rīga, 2006
Autors: Valsts Cilvēktiesību birojs, Latvijas Cilvēktiesību centrs
Finansējums: Eiropas Komisija

Pielikumi

Publicēts: 2006-09-18