Pētījums "Interesantas iniciatīvas cietumu pārvaldīšanā: no valstu praksēm līdz Eiropas vadlīnijām"

Vēlēšanu tiesības ieslodzītajiem, aizliegums veikt pilnu pārmeklēšanu (kratīšanu) un ievietot vienieslodzījuma kamerās, kā arī regulāri privātie ģimenes apmeklējumi – tās ir tikai trīs no rekomendācijām, ko piedāvā jaunā pētījuma "Interesantas iniciatīvas cietumu pārvaldīšanā: no valstu praksēm līdz Eiropas vadlīnijām" autori, lai uzlabotu cietumu standartus Eiropas Savienībā.

Kopš 2013. gada Latvijas Cilvēktiesību centrs ir Eiropas Cietumu observatorijas (ECO) dalīborganizācija Latvijā. ECO ir Eiropas Komisijas finansēts projekts, kura ietvaros sadarbojas organizācijas no astoņām valstīm ar mērķi veicināt Eiropas Savienībā labās prakses cietumu pārvaldīšanā.

Eiropas Cietumu observatorija monitorē un analizē apstākļus cietumos dažādās Eiropas valstīs, salīdzinot esošos apstākļus ar starptautiskajām ieslodzīto pamattiesību aizsardzības normām un standartiem, it īpaši ar Eiropas Padomes "Eiropas cietumu noteikumiem" (ECN). ECN balstās uz diviem pamatprincipiem: normalizācijas principu, kura mērķis ir organizēt dzīvi cietumā tādā veidā, lai tā būtu pēc iespējas vairāk pietuvināta dzīvei ārpus cietuma sienām un atbildības principu, kura mērķis ir piešķirt ieslodzītajiem iespēju uzņemties personīgu atbildību par ikdienas dzīvi cietumā.

Šajā pētījumā ir aprakstīti interesantākie labās prakses piemēri četrās valstīs (Itālija, Francija, Lielbritānija, Polija), kas var iedvesmot pārmaiņām citas ES dalībvalstis, arī Latviju. Pētījumā atradīsiet informāciju par:

-         cietumu universitātes centriem Itālijā;

-         "kiberbāzēm" Francijas cietumos;

-         kolektīvā viedokļa paušanas iespējām ieslodzītajiem Anglijas un Velsas cietumu padomēs;

-         finansiālu atbalstu ieslodzīto tuvinieku apmeklēšanai Anglijā, Velsā un Skotijā;

-         ģimenes apmeklējuma vienībām un privāto tikšanos telpām Francijas cietumos;

-         videokonferences tehnoloģijas izmantošanu ieslodzīto 'virtuāliem apmeklējumiem' Skotijā;

-         vēlēšanu iecirkņiem Polijas cietumos;

-         terapeitiskās kopienas pieeju Grendonas cietumā Anglijā.

Ziņojumā iekļautas desmit galvenās rekomendācijas, kuru īstenošana uzlabos cilvēktiesību ievērošanu Eiropas Savienības cietumos.

Pielikumi

Publicēts: 2014-11-25