Cilvēktiesības Latvijā 2005. gadā

Kopsavilkums par cilvēktiesību situāciju Latvijā 2005. gadā, kas tika sagatavots priekš Starptautiskās Helsinku Cilvēktiesību federācijas gada pārskata ir pieejams angļu valodā.

Pielikumi

Publicēts: 2006-04-08