Seminārs “Ieslodzījuma apstākļu uzlabošana, nostiprinot veselības aprūpes pasākumu monitoringu Latvijā”

2016.gada 19. jūlijā Latvijas Cilvēktiesību cents sadarbībā ar Ieslodzījumu vietu pārvaldi (IeVP)  Eiropas Savienības līdzfinansētā projektā Nr. JUST /2013/JPEN/AG/4545 “Ieslodzījuma apstākļu uzlabošana, nostiprinot infekcijas slimību monitoringu” ietvaros organizēja semināru  “Ieslodzījuma apstākļu uzlabošana, nostiprinot veselības aprūpes pasākumu monitoringu Latvijā”.

Seminārā piedalījās 32 dalībnieki, t.sk. 17 Ieslodzījumu vietu pārvaldes, t. sk. cietumu medicīnas darbinieki, 6 Tieslietu ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centra, Veselības ministrijas, Veselības inspekcijas, ka arī Latvijas Cilvēktiesību centra pārstāvji.

LCC direktore Anhelita Kamenska sniedza pārskatu par projektu, iepazīstinot gan ar atsevišķu valstu praksi ieslodzīto veselības aprūpes jautājumos, gan ar projektā izstrādāto uz cilvēktiesībām balstīto monitoringa instrumentu (HIV, HCV, TBC uzraudzība (monitorings) un kaitējuma mazināšana cietumos: uz cilvēktiesībām balstīts instruments, lai novērstu ļaunprātīgu apiešanos), lai novērstu ļaunprātīgu apiešanos cietumos. 

Dr. iur. Solvita Olsena prezentēja pārskatu par HIV, HCV un TB un ļaunuma mazināšanas pasākumiem ieslodzījuma vietās Latvijā.

Pārskatu par statistikas datiem attiecībā par HIV infekcijas gadījumiem, konstatētajiem AIDS gadījumiem, hepatīta un tuberkulozes saslimšanas gadījumiem sniedza Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta Infekcijas profilakses un pretepidēmijas nodaļas vadītāja Dr. med. Anita Brila

Ar Veselības inspekcijas pieredzi ieslodzīto sūdzību izskatīšanā dalījās Veselības inspekcijas Veselības aprūpes kvalitātes kontroles nodaļas vecākā ārste eksperte Iveta Lisovska

Semināra dalībnieki apsprieda veselības aprūpes finansēšanas modeli Latvijā, ieslodzīto sūdzību par veselības aprūpi izskatīšanu, ka arī metodiskos norādījumus par datu vākšanu, uzlabošanu un profilaksi saistībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldei īpaši pakļauto personu (amatpersonas un ieslodzītās personas) saslimstību ar bīstamām infekcijas slimībām (piemēram, HCV, HIV/AIDS, TB u.c.).

Pielikumi

Publicēts: 2016-07-20