Ieslodzījuma apstākļu uzlabošana nostiprinot HIV, HCV, TB un ļaunuma mazināšanas pasākumu monitoringu: Latvija (veselības aprūpes sadaļa)

Autore: Solvita Olsena, Dr.iur., MD, Latvijas Universitāte, Medicīnas fakultāte
© Latvijas Cilvēktiesību centrs 

Šis ziņojums ir sagatavots Eiropas Savienības līdzfinansētā projektā Nr. JUST
/2013/JPEN/AG/4545 “Ieslodzījuma apstākļu uzlabošana, nostiprinot infekcijas
slimību monitoringu”, ko vada Harm Reduction International 2015. un 2016.ga

Pielikumi

Publicēts: 2016-05-30