Latvijas Cilvēktiesību centra viedoklis Satversmes tiesai

Latvijas Cilvēktiesību centra viedoklis lietā Nr. 2019-32-01 “Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 49.2 panta pirmās daļas
atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta otrajam teikumam un 96. pantam”"

Pielikumi

Publicēts: 2020-05-14