Konference un seminārs “Valsts probācijas dienesta īstenojamā funkcija kriminālsoda – piespiedu darbs – 10 gadu šķērsgriezumā – izaicinājumi un iespējas”

Latvijas Cilvēktiesību cents sadarbībā ar Valsts probācijas dienests (VPD)  projekta Nr.JUST/2013/JPEN/AG/4548 “European Observatory on Alternatives to Imprisonment” ietvaros 2016.gada 9.jūnijā Rēzeknē organizēja konferenci “Valsts probācijas dienesta īstenojamā funkcija kriminālsoda – piespiedu darbs – 10 gadu šķērsgriezumā – izaicinājumi un iespējas”. Pasākumā profesionāļi dalījās informācijā par labo praksi, pārrunāja kriminālsoda – piespiedu darbs vēsturisko retrospektīvu, soda piemērošanas un efektivitātes aspektus soda piemērotāju ieskatā; piespiedu darba izpildes organizēšanas prakses analīzi, nākotnes iespējas un izaicinājumus. Savukārt, pirms konferences, 2.jūnijā, Saldū notika seminārs-diskusija par šiem pašiem jautājumiem. 
 

Konferencē Rēzeknē piedalījās un pieredzē dalījās 50 dalībnieki no Vidzemes un Latgales reģiona, tostarp 9 tiesneši, tostarp 3 tiesu priekšsēdētāji, 10 prokurori, tostarp 6 virsprokurori, 22 Valsts probācijas dienesta, ka arī Tieslietu ministrijas, Valsts Kancelejas, Latvijas Cilvēktiesību centra, Latvijas pašvaldību savienības, un piespiedu darba devēju pārstāvji.

Seminārā Saldū piedalījās 45 dalībnieki no  Kurzemes un Zemgales reģiona. Dalībnieku vidū bija 4 tiesneši, tostarp 2 tiesu priekšsēdētāji , 13 prokurori, tostarp 10 virsprokurori, 22 Valsts probācijas dienesta, ka arī Tieslietu ministrijas, Valsts Kancelejas, Latvijas Cilvēktiesību centra, Latvijas pašvaldību savienības, un piespiedu darba devēju pārstāvji.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Pielikumi

Publicēts: 2016-06-09