Seminārs "Nodarbinātības modeļi cietumos"

Latvijas Cilvēktiesību centrs sadarbībā ar LR Tieslietu ministriju ar Eiropas Komisijas finansiālu  atbalstu 2006. gada 20. aprīlī organizē semināru par ieslodzīto nodarbinātības modeļiem - pašreizējo situāciju un attīstības tendencēm - Eiropas Savienības dalībvalstīs, ASV un Austrālijā.

Pārskatu par ieslodzīto nodarbinātības situāciju un problēmām Latvijas cietumos seminārā sniegs Latvijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārstāve Ilona Spure. Vairāku ieslodzījuma vietu pārstāvji iepazīstinās ar pastāvošajām nodarbinātības iniciatīvām Iļģuciema sieviešu cietumā, Valmieras cietumā un Brasas cietumā. Seminārā piedalīsies arī eksperte no Lielbritānijas profesore Ursula Smartt, kura pētījusi ieslodzīto nodarbinātības jautājumus un programmas Lielbritānijā, Vācijā, Francijā, Beļģijā, ASV, Austrālijā, u.c.

Uz semināru aicināti atbildīgo valsts institūciju, ieslodzījuma vietu un nevalstisko organizāciju pārstāvji. 

Aprīļa sākumā Tieslietu ministrijā tika izveidota darba grupa, lai izstrādātu koncepciju un normatīvos aktus par ieslodzīto nodarbinātību Latvijā. No ieslodzītajiem Latvijas brīvības atņemšanas vietās strādā tikai 17% ieslodzīto, galvenokārt cietumu uzturēšanas darbos. Savukārt 2/3 ieslodzīto nestrādā un nav iesaistīti arī kādās citās mērķtiecīgās aktivitātēs. Kā liecina daudzu valstu pieredze, ieslodzīto nodarbinātībai ieslodzījumā un pēc atbrīvošanās ir izšķiroša loma recidīvisma mazināšanā un sabiedrības drošības nostiprināšanā.

Seminārs notiks 2006. gada 20. aprīlī no plkst. 10:00 līdz 13:15 Tiesu namā, Abrenes ielā 3, 4. st.


Semināra programma

9:30–10:00 - Dalībnieku reģistrācija, kafija.

10:00-10:10 - Semināra atklāšana. Anhelita Kamenska, Latvijas Cilvēktiesību centra projektu vadītāja

10:10–10:20 - Ieslodzīto nodarbinātība Latvijā – Tieslietu ministrijas perspektīva. Ilze Juhansone, LR Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece stratēģijas jautājumos

10:20–10:40 - Nodarbinātība cietumos: Latvijas situācija. Ilona Spure, Latvijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes Sociālās rehabilitācijas daļas priekšniece 

10:40–11:25 - Ieslodzīto nodarbinātība: konkrēti piemēri

10:40-10:55 - Nadežda Trosjuka, Iļģuciema sieviešu cietums

10:55-11:10 - Roberts Balodis, Valmieras cietuma priekšnieka vietnieks

11:10-11:25 - Kristiāns Bredermanis, darba devējs Brasas cietumā

11:25–11:40 - Jautājumi un diskusija

11:40–12:40 - Ieslodzīto nodarbinātības programmas dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs, ASV (štatu un federālā līmenī) un Austrālijā (Jaundienvidvelsa). Prof Ursula Smartt, Thames Valley universitāte, Lielbritānija

12:40–13:10 - Jautājumi un diskusija

13:15-14:00 - Pusdienas

 

Pielikumi

Publicēts: 2006-04-19