Cilvēktiesības garīgās veselības aprūpē Baltijas valstīs

Šis politikas dokuments ir izstrādāts Eiropas Komisijas (EK) finansētā projekta “Cilvēktiesību monitorings: spīdzināšanas un necilvēcīgas apiešanās novēršana slēgtajās iestādēs: cietumos, policijas izolatoros un psihoneiroloģiskajās iestādēs Baltijas valstīs” ietvaros.

Dokumenta izstrādē piedalījās vairākas sadarbības organizācijas: Latvijas Cilvēktiesību centrs, Globālās iniciatīvas psihiatrijā Viļņas reģionālais birojs, Garīgi slimo interešu aizstāvības centrs un Igaunijas Pacientu tiesību aizstāvības asociācija.

 

Politikas dokuments sniedz ieskatu garīgās veselības aprūpes politikas attīstībā visās trīs Baltijas valstīs un sniedz rekomendācijas par pāreju uz mazāk ierobežojošu aprūpi, kas pārsvarā orientēta uz sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanu un deinstitucionalizāciju. Rekomendācijas paredzētas valdībām, minēto valstu iestādēm, nacionālajiem un starptautiskajiem cilvēktiesību aizstāvjiem, privātajām un sabiedriskajām donororganizācijām. Šo dokumentu var izmantot programmu izstrādātāji - kā informācijas avotu, cilvēktiesību organizācijas - kā vadlīnijas interešu aizstāvībai, bet valdības un donororganizācijas - kā līdzekļu piešķiršanas vadlīnijas.

Pielikumi

Publicēts: 2006-06-22