Pētījums "Nosacīta pirmstermiņa atbrīvošana no brīvības atņemšanas soda izciešanas"

Pētījums analizē nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas no brīvības atņemšanas soda izciešanas tiesisko regulējumu Latvijas normatīvajos aktos, sniedz statistisku informāciju un vērtē atšķirīgo piemērošanas praksi dažādās ieslodzījuma vietās.

Pētījumā analizēta dažādu institūciju – ieslodzījuma vietu administratīvo komisiju, prokuratūras, tiesas, kā arī Valsts probācijas dienesta pieaugošā loma nosacīta pirmstermiņa atbrīvošanā. Pētījumā pirmo reizi latviski pieejama Eiropas Padomes Ministru komitejas Rekomendācija Rec (2003)22 dalībvalstīm par nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu, kas apkopo ieteikumus EP dalībvalstīm par nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas piemērošanu.

Pielikumi

Publicēts: 2006-09-14