Diskriminācijas ziņojuma veidlapa

Spied ŠEIT, lai ziņotu par diskrimināciju.


Uzmanību! Šī veidlapa nav domāta kā neatliekamās palīdzības pieprasījuma forma. Ja Jums ir uzbrukts vai draud tūlītējās briesmas – jāzvana Valsts policijai 110. 


Aizpildiet veidlapu, ja Jums ir nepieciešama Latvijas Cilvēktiesību centra juridiskā konsultācija vai juridiskā palīdzība diskriminācijas gadījumā.

Juridiskās konsultācijas un palīdzība tiek sniegtas bezmaksas.


Kas ir diskriminācija?

Ja pret personām, kas atrodas līdzīgā situācijā izturas atšķirīgi (parasti - mazāk labvēlīgi) bez objektīva un saprātīga pamata, un vienīgais iemesls atšķirīgai attieksmei ir personas piederība kādai konkrētai grupai, tad šādu situāciju sauc par diskrimināciju.

Visizplatītākie diskriminācijas pamati ir:

  • rase/ādas krāsa,
  • tautība,
  • reliģija,
  • invaliditāte,
  • vecums,
  • dzimums,
  • seksuālā orientācija.

Šis uzskaitījums nav izsmeļošs un var būt arī citi pamati.

Vairāk par diskrimināciju un tās veidiem lasi šeit 

Veidlapa ir pilnveidota un bezmaksas juridiskā palīdzība tiek sniegta projektā "Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību - informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība" Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds".

Diskriminācijas ziņojuma veidlapa