Latvijas Cilvēktiesību centrs, “Gribu palīdzēt bēgļiem” un PROVIDUS aicina Covid-19 infekcijas novēršanas pasākumos iekļaut arī starptautiskās aizsardzības saņēmējus

Latvijas Cilvēktiesību centrs sadarbībā ar biedrību “Gribu palīdzēt bēgļiem” un Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS sagatavoja vēstuli Saeimai un Ministru kabinetam par atbalstu Tiesībsarga priekšlikumam piešķirt vienreizējo pabalstu 500 euro apmērā Covid-19 pandēmijas negatīvu seku mazināšanai arī tiem bērniem, kuriem ir termiņuzturēšanās atļaujas, kas izsniegtas līdz ar alternatīvā statusa piešķiršanu vai ģimenes apvienošanās rezultātā.

Biedrības norāda, ka gan ģimenes, gan indivīdi ar alternatīvo statusu saskaras ar Covid-19 infekcijas izraisītajām sekām tieši tāpat kā visi citi Latvijas iedzīvotāji un arī šīm personām ir nepieciešams valsts atbalsts, lai spētu nodrošināt savas un bērnu ikdienas vajadzības. Piemēram, kāda ģimene no Afganistānas, kurā tēvs un dēls 2018.gadā saņēma alternatīvo statusu Latvijā un ar Latvijas Cilvēktiesību centra jurista palīdzību šogad atkalapvienojās ar pārējiem ģimenes locekļiem - sievu un trīs nepilngadīgajiem bērniem, ir saskarusies ar vairākiem administratīviem un finansiāliem šķēršļiem Covid-19 dēļ. Šī ģimene vērsās Latvijas Cilvēktiesību centrā ar jautājumu par Covid-19 infekcijas seku novēršanai paredzētā vienreizēja pabalsta 500 euro apmērā par katru bērnu saņemšanas iespējām, taču diemžēl spēkā esošais regulējums neļauj ģimenei to saņemt, jo starptautiskās aizsardzības saņēmējiem ar alternatīvo statusu tiek piešķirta termiņuzturēšanās atļauja pretstatā bēgļa statusa saņēmējiem. Ņemot vērā šīs ģimenes un citu  ģimeņu ar alternatīvo statusu īpašu situāciju, kā arī bērnu labāko interešu principu, biedrības aicina sniegt līdzvērtīgi atbalstu arī tām. 

Latvijas Cilvēktiesību centrs sniedz juridiskas konsultācijas personām, kurām ir piešķirta starptautiskā aizsardzība projektā “Robežu monitorings un juridiskās palīdzības sniegšana patvērumam meklētājiem Latvijā.”

Pielikumi

Publicēts: 2021-03-12