Notika seminārs juridiskās palīdzības sniedzējiem patvēruma jomā

2019. gada 20. decembrī norisinājās Latvijas Cilvēktiesību centra sadarbībā ar ANO Augstā komisāra bēgļa jautājumos (UNHCR) Ziemeļeiropas pārstāvniecību organizēts seminārs juridiskās palīdzības sniedzējiem patvēruma jomā. Seminārā piedalījās vairāk kā 30 dalībnieku, kas ir praktizējoši juristi un advokāti patvēruma un citās tiesību nozarēs.

Seminārs tika veltīts aktuālajiem tiesību jautājumiem patvēruma jomā, proti, pienākumam sadarboties, pierādīšanas līdzekļiem, kā arī atkārtotā patvēruma iesnieguma būtībai un izskatīšanas kārtībai. Semināra gaitā tika analizēti ne vien teorētiskie un konceptuālie tiesību jautājumi, bet arī praktiskie aspekti. Piemēram, semināra dalībnieki iesaistījās kāzusa, kas balstīts uz reāliem lietas apstākļiem, risināšanā, tika izdiskutēti dalībnieku praksē sastopamie problēmjautājumi, kā arī Latvijas Cilvēktiesību centra juriste Liliana Garkalne iepazīstināja dalībniekus ar veiksmīgu lietu par bēgļa statusa piešķiršanu Turcijas ģimenei.

ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos Ziemeļeiropas reģionālās pārstāvniecības pārstāvis Marčels Koluns (Marcel Colun) sniedza prezentāciju par argumentācijas veidošanu, pierādījumiem un pierādīšanas līdzekļiem. Semināra dalībnieki izrādīja lielu interesi, uzdodot vairākus jautājumus, tas savukārt pozitīvi veicināja dalībnieku labās prakses un pieredzes apmaiņu.

Šogad tieši semināra otrā daļa bija atšķirīga no iepriekšējiem gadiem. Latvijas Cilvēktiesību centra jurists Edgars Oļševskis vadīja semināru, veicināja diskusiju, piedāvāja semināra dalībniekiem kāzusu ar vairākiem jautājumiem par atkārtoto patvēruma procedūru, kā arī kopā ar citiem kolēģiem sniedza atbildes uz dažādiem tiesību jautājumiem. Kopā tika meklētas atbildes uz jautājumiem, tādējādi veicinot teorētisko zināšanu pielietošanu praksē.

Par pozitīvu un būtiski atzīstams tas apstāklis, ka semināra laikā dalībnieki ne vien ieguva vērtīgu ieskatu aktualitātēs patvēruma jomā un noderīgus materiālus, bet arī izmantoja iespēju dibināt savstarpējus kontaktus, dalīties pieredzē un īstenot labu praksi nākotnē.

Šīgada semināra ieguvumi un iespaidi noteikti tiks izmantoti arī 2020.gada seminārā.

Seminārs tika organizēts ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos (UNHCR) atbalstītā projektā “Robežu monitorings un juridiskās palīdzības sniegšana patvērumam meklētājiem Latvijā”

Publicēts: 2020-01-06