Robežu monitorings: nodrošinot tiesības lūgt patvērumu Latvijā

Lai atbalstītu Latvijas valdību starptautisko saistību izpildē, ANO Augsta komisāra bēgļu lietās (UNHCR) pārstāvniecība 2011. gadā noslēdza vienošanos ar Latvijas Republikas Valsts robežsardzi. Vienošanās mērķis ir atbalstīt patvēruma meklētāju piekļuvi Latvijai un tās patvēruma procesam. Tā atļauj UNHCR novērot darbības, kas tiek veiktas robežkontroles punktos un Rīgas starptautiskajā lidostā. UNHCR vārdā nevalstiskā organizācija Latvijas Cilvēktiesību centrs (LCC) regulāri apmeklēs robežpunktus, lidostu un aizturēšanas vietas, un LCC būs piekļuve statistikai un patvēruma meklētāju lietām. Īpaši jautājumi, kas radīsies projekta īstenošanas gaitā, tiks apspriesti darba grupas sanāksmēs. UNHCR nodrošinās arī atbalstu un apmācības robežsargiem un citam iesaistītajām institūcijām.

Projekta ietvaros ir izdota brošūra "Meklējot patvērumu Latvijā. Palīgs patvēruma meklētājiem". Tā ir pieejama vairākās valodās:

  • Latviešu valodā: http://cilvektiesibas.org.lv/lv/publications/meklejot-patverumu-latvija-paligs-patveruma-meklet-242/
  • arābu valodā/arabic

 طالب اللجوء فى لاتفيا.دليل طالبى اللجوء

http://cilvektiesibas.org.lv/en/publications/jjj-272/

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikumi

Publicēts: 2012-05-17