Mācību vizīte uz Beļģiju atgriešanas jautājumos

12.-16.maijā LCC organizēja mācību vizīti projekta „Labo prakšu attīstība: Atgriešanas direktīvas efektīvākas ieviešanas veicināšana Latvijā, Lietuvā un Slovākijā” ietvaros.Vīzītē piedalījās 11 dalībnieki: valsts iestažu (Iekšlietu ministriju, robežsardzes, Ombudsmenu) un nevalstisko organizāciju pārstāvji no Latvijas, Lietuvas un Slovākijas.

Mācību vizītes mērķis bija iepazīties ar Beļģijas praksi, piemērojot ES un starptautiskos standartus atgriešanas jomā, jo īpaši, aizturēšanas alternatīvas („atpakaļceļa mājas” – ģimenēm ar bērniem). Vizītes laikā tika skarti arī vairāki citi ar atgriešanos saistīti jautājumi: piespiedu izraidīšanas monitorings, īpaši mazaizsargāto grupu, tostarp nepilngadīgo bez pavadības, aizsardzība, brīvprātīgā atgriešanās, to personu situācija, kuru atgriešana nav iespējama, apstākļi aizturēšanas vietās utt.

Mācību vizītes laikā notika šādas tikšanās un vizītes:

1.      Tikšanās ar Beļģijas Imigrācijas dienesta darbiniekiem, kas strādā ar statusa kontroles, atgriešanas u.c. imigrācijas jautājumiem;

2.      Aizturēšanas centra „Caricole” apmeklējums, ko organizēja Beļģijas Imigrācijas dienests;

3.      Vizīte uz „atpakaļceļa māju” (return houses) Sint-Gillis-Waas,ko organizēja Beļģijas Imigrācijas dienests;

4.      Tikšanās ar Federālo migrācijas centru – neatkarīgu iestādi, kas sniedz juridiskās konsultācijas, apmācību un veic migrācijas procesu monitoringu;

5.      Tikšanās ar Vispārējā Federālās un vietējās policijas inspektorātu (General Inspectorate of the Federal and Local Police), kas ir atbildīgs par piespiedu izraidīšanas monitoringu, pārstāvjiem;

6.      Tikšanās ar nevalstisko organizāciju JRS-Europe,  kas nodarbojas ar ārzemnieku aizturēšanas un aizturēšanas alternatīvu jautājumiem, kā arī veic pētījumus Eiropas Savienības līmenī.

Visu tikšanos un vizīšu laikā notika plašas diskusijas par atgriešanas jautājumiem.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība (Eiropas Atgriešanās fonds Briselē)

Publicēts: 2014-06-09