Prezentēts pētījums par patvēruma meklētāju, bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, piekļuvi izglītībai Latvijā

2011.gada 29.jūnijā Latvijas Cilvēktiesību centrs prezentēja „Pētījumu par patvēruma meklētāju, bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, piekļuvi izglītībai Latvijā”.

Projektu atbalsta Eiropas Bēgļu fonds (vadošā iestāde – LR Iekšlietu ministrija). Prezentācijas seminārs notika š.g. 29. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 14.00 viesnīcā Radisson Blu Hotel Latvija, Elizabetes iela 55 (KSI zāle). Seminārā tika aicināti piedalīties valsts iestāžu (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts Robežsardzes, atsevišķu ministriju, Tiesībsarga biroja u.c.), pašvaldību, skolu un nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Pētījuma mērķis ir apzināt patvēruma meklētāju, bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu iespējas, vajadzības un problēmas iegūt izglītību Latvijā. Ziņojumā ir skarti jautājumi par nepilngadīgo un pieaugušo personu piekļuvi dažāda līmeņa izglītības iestādēm.

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild Latvijas Cilvēktiesību centrs, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.

Projekts tiek finansēts no Eiropas Bēgļu fonda līdzekļiem.

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/refugee/funding_refugee_en.htm

Pielikumi

Publicēts: 2011-06-29