PMLP piešķir bēgļa statusu personai no Krievijas

2021. gada oktobrī Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde piešķīra bēgļa statusu patvēruma meklētājam no Krievijas. Šajā lietā atbalstu un palīdzību sniedza Latvijas Cilvēktiesību centra juristi.

Konsultāciju laikā Latvija Cilvēktiesību centrs konstatēja, ka patvēruma meklētājs savā pilsētā ir aktīvs opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija atbalstītājs. Sadarbībā ar A. Navaļnija štābu patvēruma meklētājs ne tikai piedalījās protesta akcijās, bet arī pats tos organizēja. Patvēruma meklētājs iesaistījās dažādos aģitācijas pasākumos, parakstu vākšanas iniciatīvās, kā arī rīkoja vienpersoniskus protestus atsevišķu problēmu aktualizēšanai. Iemesls, kas personu pamudināja izceļot no Krievijas un meklēt patvērumu, bija saistīts Krievijas varas iestāžu pieņemto lēmumu atzīt un iekļaut A. Navaļnija reģionālo štābu tīklu teroristisko un ekstrēmisko organizāciju sarakstā.

Patvēruma meklētāja paskaidrojumi bija detalizēti, tie nebija pretrunā ar objektīvo informāciju par situāciju Krievijā, turklāt paskaidrojumi bija pamatoti ar milzīgu pierādījuma bāzi, kas sastāvēja no fotogrāfijām un video materiāliem, publikācijām sociālajos tīklos, kā arī publikācijām vietējos laikrakstos. Tas ļāva secināt, ka personai patiešām bija labi pamatotas bailes būt pakļautam vajāšanai sava politiskā viedokļa dēļ.

Patvēruma meklētājs saņēma konsultāciju, lai sagatavotos personiskai intervijai. Neskatoties uz to, ka personiskās intervijas ilgums sastādīja apmēram 12 stundas, tomēr daži būtiski notikumi palika nepaskaidroti, tāpēc tika nolemts izmantot tiesības iesniegt rakstveida papildinājumus. Pateicoties šādam darbam, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei nebija šaubu par personas atbilstību bēgļa statusam.

Latvijas Cilvēktiesību centrs sniedz juridiskas konsultācijas patvēruma meklētājiem ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos biroja finansētā projekta “Robežu monitorings un juridiskās palīdzība patvēruma meklētājiem Latvijā” ietvaros. Konsultāciju laikā īpaša uzmanība tiek pievērsta personiskai intervijai, jo tieši personiskās intervijas laikā tiek ievākti paskaidrojumi un pierādījumi par jautājumiem, kas skar vajāšanas vai smaga kaitējuma riskus personas izcelsmes valstī. Konsultāciju laikā persona tiek informēta par tiesībām un pienākumiem personiskās intervijas laikā. Gadījumos, kad personai ir pieejami dokumentārie vai cita veida pierādījumiem, tiek apspriesta to nozīme un iespējamā izmantošana.

Publicēts: 2021-11-04