Seminārs „Starptautiskās aizsardzības vajadzības izvērtēšana. Izcelsmes valsts informācija, bērnu tiesības un juridiskā tehnika argumentācijas veidošanā”

2018.gada 14.decembrī Latvijas Cilvēktiesību centrs organizēja semināru juridiskās palīdzības sniedzējiem un praktizējošiem zvērinātiem advokātiem „Starptautiskās aizsardzības vajadzības izvērtēšana. Izcelsmes valsts informācija, bērnu tiesības un juridiskā tehnika argumentācijas veidošanā”.

Semināra mērķis bija sniegt praktisku ieguldījumu juridiskās palīdzības kvalitātes uzlabošanai patvēruma lietās.

Semināra tēma bija izcelsmes valsts informācija, īpaši – tās nozīme, ticamība un aktualitāte patvēruma lietās. Tāpat tika diskutēts par bērnu īpašo aizsardzību patvēruma procedūrā, tā arī tika runāts par juridisko tehniku argumentācijas veidošanā, norādot uz juridiskās tehnikas nozīmi tostarp, bet ne tikai patvēruma procedūrā.

 Prezentācijas un savu skatījumu par izcelsmes valsts informācijas nozīmi patvēruma lietās sniedza ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos Ziemeļeiropas reģionālās pārstāvniecības pārstāvis Marčels Koluns (Marcel Colun). Latvijas Cilvēktiesību centra juriste Elīna Zivtiņa norādīja uz bērnu kā patvēruma procedūras subjektu, vēršot uzmanību uz bērna tiesību principu ievērošanu visā patvēruma procedūrā. Savukārt Latvijas Cilvēktiesību centra jurists/monitors Edgars Oļševskis uzsvēra juridiskās tehnikas nozīmi argumentācijas procesā, vēršot uzmanību uz īpašiem patvēruma procedūrai raksturīgiem aspektiem.

Kopumā seminārā piedalījās 23 dalībnieki. 

 Seminārs ir organizēts UNHCR un Latvijas Cilvēktiesību centra projektā “Robežu monitorings un juridiskās palīdzības sniegšana patvēruma meklētājiem Latvijā”.

Publicēts: 2018-12-13