Īstenots projekts „Juridiskā palīdzība patvēruma meklētājiem Latvijā”

Projekta vispārīgais mērķis bija veicināt patvēruma procedūru kvalitātes paaugstināšanos atbilstoši LR Patvēruma likumam, ES un starptautiskajām tiesību normām. Projekta specifiskais mērķis bija paplašināt patvēruma meklētāju iespējas saņemt kvalitatīvu juridisko palīdzību.

Projektā ietvaros tika sniegta juridiskā palīdzība (mutiskas un rakstiskas konsultācijas uz vietas, vizītes uz patvēruma meklētāju izmitināšanas vietām, pārstāvniecība tiesā, apelācijas sūdzību sagatavošana, pieteikumu sagatavošana tiesām, citu iesniegumu un lūgumu vēstuļu sagatavošana) 15 patvēruma meklētājiem.

Projekts tika īstenots ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu (vadošā iestāde – LR Iekšlietu ministrija).

 

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild biedrība „Latvijas Cilvēktiesību centrs”, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

Pielikumi

Publicēts: 2011-06-30