Seminārs „Aktuālie patvēruma procedūru jautājumi Latvijā un Eiropas Savienībā”

2013.gada 29.aprīlī Latvijas Cilvēktiesību centrs (LCC) organizēja semināru Aktuālie patvēruma procedūru jautājumi Latvijā un Eiropas Savienībā"

 Seminārs tika organizēts Eiropas Bēgļu fonda atbalstītā projekta „Juridiskās palīdzības nodrošināšana patvēruma meklētājiem Latvijā” ietvaros (Projekts Nr. AK/LCC/EBF/2011/3, vadošā iestāde – LR Iekšlietu ministrija). Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Seminārā piedalījās 22 dalībnieki: pārstāvji no LR Iekšlietu ministrijas, Valsts robežsardzes (VR), Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP), Juridiskās palīdzības administrācijas, Tiesībsarga biroja, nevalstiskajām organizācijām, Administratīvās rajona tiesas un Latgales apgabaltiesas tiesneši. Tāpat seminārā piedalījās pārstāve no ANO Augstā komisāra bēgļu lietās (UNHCR) Baltijas valstu un Ziemeļvalstu reģionālā biroja.

Semināra mērķis bija informēt dalībniekus par projekta rezultātiem, veicināt dažādu institūciju pieredzes apmaiņu, kā arī pārrunāt aktuālos patvēruma procedūru jautājumus Latvijā ES kontekstā.

Semināru atklāja un ieskatu par projektu sniedza LCC projekta vadītāja Svetlana Djačkova. S. Djačkova informēja, ka kopš 2009.gada LCC griezās vairāk nekā 260 patvēruma meklētāji un viņu ģimenes locekļi, un vismaz pusei no viņiem tika sniegta dažāda veida juridiskā palīdzība.  LCC juriste Džena Andersone informēja dalībniekus par projekta rezultātiem. Dž. Andersone informēja, ka no 30 projekta klientiem, 7 personas ieguva bēgļa statusu, bet 8 – alternatīvo statusu; 7 klientiem bēgļa un alternatīvais statuss tika piešķirts PMLP lēmumu pārsūdzības rezultātā Administratīvajā rajona tiesā. Karolīna Lindholma-Billinga (Karolina Lindholm-Billing),UNHCR Vecākā reģionālā darbiniece juridiskajos jautājumos (Senior Regional Legal Officer), sniedza prezentāciju par ES patvēruma jomas ACQUIS attīstību. Seminārs noslēdzās ar diskusiju par Likumprojektu „Patvēruma likuma grozījumi”, kurā piedalījās Līga Vijupe, Karolina Lindholm-Billing, VR pārstāvis Mareks Hoņavko un LCC juriste Dž. Andersone. Ar LCC priekšlikumiem likumprojektam un atzinumu var iepazīties Saeimas mājas lapā: http://saeima.lv/lv/likumdosana/likumdosanas-datu-baze.

Pielikumi

Publicēts: 2013-04-29