Projekta „Juridiskās palīdzības saņemšanas iespēju paplašināšana patvēruma meklētājiem Latvijā" rezultātu apkopojums

Īstenots projekts, kura ietvaros tika  sniegta juridiskā palīdzība patvēruma meklētājiem.

Projekta vispārīgais mērķis bija veicināt patvēruma procedūru kvalitātes paaugstināšanos atbilstoši LR Patvēruma likumam, ES un starptautiskajām tiesību normām. Projekta specifiskais mērķis bija paplašināt patvēruma meklētāju iespējas saņemt kvalitatīvu juridisko palīdzību.

 

 

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild biedrība „Latvijas Cilvēktiesību centrs”, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

Pielikumi

Publicēts: 2012-06-29