Buklets par ģimenes apvienošanos bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu - angļu, franču, krievu un arābu valodās

Buklets sniedz informāciju par ģimenes apvienošanos kārtību personām, kurām ir piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss Latvijā. Buklets ir izdots UNCHR projektā "Robežu monitorings and juridskā palīdzība patvēruma meklētājiem Latvijā"

Buklets ir pieejams 4 valodās: 

Angļu: Family Reunification for refugee and alternative status beneficiaries in Latvia

Franču: Le regroupement familial pour les personnes ayant le statut de réfugié ou un autre statut de protection en Lettonie

Krievu: Воссоединение семьи для получателей статуса беженца и альтернативного статуса в Латвии

Arābu: لم شمل الأسرة للمستفيدين من حالة اللاجئ والحالة البديلة في لاتفيا

Publicēts: 2018-08-15