Baltkrievijas pilsonim ir piešķirts bēgļa status

2021. gada 30. aprīlī Administratīvā rajona tiesa nolēma piešķirt Baltkrievijas pilsonim bēgļa statusu. Šajā lietā juridisko palīdzību sniedza Latvijas Cilvēktiesību centrs. 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 2020. gada decembrī pieņēma lēmumu atteikt piešķirt bēgļa statusu, bet piešķīra alternatīvo statusu patvēruma meklētājam no Baltkrievijas, kas Latvijā bija ieradies, lai glābtu savu dzīvību no Baltkrievijas varas iestāžu īstenotajām represijām.

Baltkrievijas pilsonis, kuram tika piešķirts alternatīvais statuss, tomēr nolēma vērsties Latvijas Cilvēktiesību centrā pēc konsultācijas, jo uzskatīja, ka viņam ir piešķirams bēgļa statuss. Uzklausot personas faktiskos lietas apstākļus, kā arī veicot aktuālās izcelsmes valsts informācijas analīzi, Latvijas Cilvēktiesību centrs nolēma atbalstīt Baltkrievijas pilsoni un palīdzēt sagatavot pieteikumu tiesā, lai pārsūdzētu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmumu daļā par atteikumu piešķirt bēgļa statusu.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde uzskatīja, ka personas politiskā aktivitāte Baltkrievijā bija salīdzinoši zema un ka persona sniedza intervijas anonīmi, līdz ar to nav pamata uzskatīt, ka Baltkrievijas varas iestādēm būtu zināma personas identitāte. Turklāt Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, atsaucoties uz izcelsmes valsts informāciju, norādīja, ka tā neliecina, ka pret opozīcijas grupas “Koordinācijas padome” ierindas locekļiem būtu vērstas Baltkrievijas valsts varas iestāžu darbības līdzīgas tām, kuras bija vērstas pret tās prezidija locekļiem jeb līderiem, par kuru pieteicējs nav uzskatāms.

Administratīvā rajona tiesa apstiprināja, ka personas veiktās aktivitātes Baltkrievijā ir uzskatāmas par politisko aktivitāti. Persona piedalījās mītiņā, atklāti stāstīja par notikumiem aizturēšanas brīdī, detalizēti sniedza informāciju par A. Vihora (viens no protestu dalībniekiem, kurš pēc aizturēšanas nomira milicijas automašīnā) aizturēšanas apstākļiem un piedalījās Latvijā organizētajos atbalsta pasākumos. Pretēji Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmumam tiesa atzina, ka persona patiešām publiski un atklāti, norādot savu vārdu un uzvārdu, vairākās intervijās pauda Baltkrievijas varu kritizējošus uzskatus. Tā rezultātā tiesa secināja, ka personas politiskie uzskati izraisītu pastiprinātu Baltkrievijas varas iestāžu interesi, kas secīgi beigtos ar personas vajāšanu. 

Pēc Latvijas Cilvēktiesību centra rīcībā esošās informācijas šis ir pirmais un pagaidām vienīgais bēgļa statuss, kas piešķirts Baltkrievijas pilsonim saistībā ar Baltkrievijā notiekošām represijām pēc prezidenta vēlēšanām 2020. gada augustā.

Latvijas Cilvēktiesību centrs sniedz juridisko palīdzību patvēruma meklētājiem un personām, kurām ir piešķirta starptautiskā aizsardzība, ANO Bēgļu aģentūras pārstāvniecības Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs finansētā projektā “Robežu monitorings un juridiskā palīdzība patvēruma meklētājiem Latvijā.”

Pielikumi

Publicēts: 2021-05-06