Seminārs juridiskās palīdzības sniedzējiem "Starptautiskās aizsardzības vajadzības izvērtēšana. Strukturālā pieeja"

2017.gada 19.decembrī Latvijas Cilvēktiesību centrs kopā ar ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos Ziemeļeiropas reģionālās pārstāvniecības pārstāvjiem organizēja semināru juridiskās palīdzības sniedzējiem un praktizējošiem zvērinātiem advokātiem „Starptautiskās aizsardzības vajadzības izvērtēšana. Strukturālā pieeja”. 

Semināra mērķis bija sniegt praktisku ieguldījumu juridiskās palīdzības kvalitātes uzlabošanai patvēruma lietās. 

Semināra tēma bija pieteicēja starptautiskās aizsardzības un vajadzības izvērtēšana, runājot tieši par apgalvojumu ticamību un citiem pierādījumiem, kā arī pamatotu baiļu un smaga kaitējuma analīzi patvēruma lietās. Tika runāts par to, uz kāda pamata ir iespējams piešķirt bēgļa statusu, kā tiek vākti pierādījumi šajās lietās; kas jāņem vērā nosakot apgalvojuma ticamību, kā arī to, kas ir jāizvērtē un jāizanalizē, pētot, vai patvēruma lietā, patvēruma meklētājam ir pamatotas bailes vai pastāv smags kaitējums, atgriežoties izcelsmes valstī.

Prezentācijas un savu skatījumu par apgalvojumu ticamību un pamatotu baiļu un smaga kaitējuma analīzi sniedza divi ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos Ziemeļeiropas reģionālās pārstāvniecības pārstāvji – Marcel Colun un Vladimiras Siniovas. Papildus arī Latvijas Cilvēktiesību centra jurists/monitors Edgars Oļševskis sniedza nedaudz tiešāku ieskatu par to, kā starptautiskās aizsardzības vajadzības izvērtēšana un strukturālā pieeja sasaistās Latvijas kontekstā un kam būtu jāpievērš uzmanība tieši nacionālajā līmenī, izvērtējot apgalvojumu ticamību un analizējot pamatotu baiļu vai būtiska kaitējuma esamību.

 Kopumā seminārā piedalījās 23 juridiskās palīdzības sniedzēji.

 Seminārs ir organizēts UNHCR un Latvijas Cilvēktiesību centra projekta “Robežu monitorings un juridiskās palīdzības sniegšana patvēruma meklētājiem Latvijā” ietvaros.


Publicēts: 2017-12-21