Projekts “Reģionālās sadarbības stiprināšana bēgļu jomā – solis uz priekšu cilvēktiesību un ilgtspējas virzienā”

2024.gada 1.jūlijā Latvijas Cilvēktiesību centrs uzsāk projektu “Reģionālās sadarbības stiprināšana bēgļu jomā – solis uz priekšu cilvēktiesību un ilgtspējas virzienā” (angļu valodā – “Strengthening regional cooperation for refugees–one step forward to human rights and sustainability”). Projektu atbalsta Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO programma (Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā).

Projekts būs saistīts ar ciešu un profesionālu sadarbību ar kolēģēm/-iem no Igaunijas, Lietuvas, Somijas, Dānijas, Norvēģijas un Zviedrijas nevalstiskajām organizācijām, veidojot sinerģiju ar vienotu mērķi – uzlabot tiesiskuma, taisnīguma un demokrātijas standartu ieviešanu Ziemeļeiropas un Baltijas valstīs patvēruma jomā.

Projekta ietvaros kolēģes/-i ieradīsies Latvijā, lai uz vietas piedalītos kopējās aktivitātēs gan tiesībteorētiskajā plaknē (ieskaitot vadlīniju bēgļu ģimeņu atkalapvienošanās jomā izstrādē) ar skatu uz nākotnes tiesībām, gan novērotu šī brīža patvēruma meklētāju aizturēšanas praksi. Ar vizītes rezultātiem dalīsimies gan seminārā, kas paredzēts advokātiem, kas strādā ar patvēruma lietām, lai stiprinātu advokātu profesionālās zināšanas, gan arī citos formātos.

Projekta īstenošanas rezultātā sniegsim pienesumu Latvijas un citu iesaistīto valstu tiesību sistēmā, kā arī veicināsim ciešāku sadarbību nevalstisko organizāciju starpā un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu.

Mēs ticam, ka, apvienojot spēkus, situācijas uzlabošana ir iespējama misija. Un mūsu pienākums ir nebūt vienaldzīgiem. Tādēļ mūsu moto – “Mērķpilni vienoti” (United for a reason).

Šī ziņa ir sagatavota ar Ziemeļvalstu Ministru padomes finansiālu atbalstu. Par ziņas saturu atbild Latvijas Cilvēktiesību centrs un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļvalstu Ministru padomes oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes.

Publicēts: 2024-07-01