Juridiskā palīdzība patvēruma meklētājiem Latvijā

Mērķis - Veicināt patvēruma procedūru kvalitātes paaugstināšanos atbilstoši LR Patvēruma likumam, ES un starptautiskajām tiesību normām.

Projekta vispārīgais mērķis: Veicināt patvēruma procedūru kvalitātes paaugstināšanos atbilstoši LR Patvēruma likumam, ES un starptautiskajām tiesību normām.

Projekta specifiskais mērķis: Paplašināt patvēruma meklētāju iespējas saņemt kvalitatīvu juridisko palīdzību.

Projekta realizācijas laiks: 01.01.2011 – 30.06.2011

Projekta mērķa grupas: patvēruma meklētāji

Projekta aktivitātes:

1. Atbalsts patvēruma meklētājiem. Projektā ir ieplānota juridiskās palīdzības pakalpojumu sniegšana aptuveni 10 patvēruma meklētājiem. Projekts paredz LCC juridiskās palīdzības sniegšanas patvēruma meklētājiem turpināšanu un padziļināšanu. Projekta ietvaros LCC juridisko palīdzību sniedz šādās situācijās:

1. Patvēruma meklētājam, kuriem ir augsts risks saskarties ar vajāšanu pēc Patvēruma likumā noteiktajiem kritērijiem vai smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem savā izcelsmes valstī.

2. Mazaizsargātajiem patvēruma meklētājiem (nepilngadīgie, nepilngadīgie bez pavadības, invalīdi, veci cilvēki, grūtnieces, vientuļi vecāki ar mazgadīgiem bērniem un personas, kas pārcietušas spīdzināšanu, izvarošanu vai cita veida nopietnu psiholoģisku, fizisku vai seksuālu vardarbību).

2. Informācijas un publicitātes pasākumi (raksti un projektā atklāto aktuālo jautājumu apkopojums)

 Informācija par projekta rezultātiem

Kontaktpersona: Svetlana Djačkova, tālr. 67039297

 

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild Latvijas Cilvēktiesību centrs, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.

Projekts tiek finansēts no Eiropas Bēgļu fonda līdzekļiem.

http://ec.europa.eu/home-affairs/funding/refugee/funding_refugee_en.htm

Pielikumi

Publicēts: 2011-01-10