Latvijas Cilvēktiesību centrs steidzami meklē ekspertu darbā ar patvēruma meklētājiem un starptautiskās aizsardzības saņēmējiem.

Latvijas Cilvēktiesību centrs steidzami meklē ekspertu darbā ar patvēruma meklētājiem un starptautiskās aizsardzības saņēmējiem (Community-based protection assistant) ANO Bēgļu komisāra biroja atbalstītajā projektā “Robežu monitorings un juridiskā palīdzība patvēruma meklētājiem Latvijā”. Darbs uz noteiktu laiku.

Prasības:

 • maģistra grāds sociālajās vai humanitārajās zinātnēs;
 • pieredze darbā ar patvēruma meklētājiem, starptautiskās aizsardzības saņēmējiem;
 • laba izpratne par patvēruma politiku un tiesisko regulējumu gan Latvijā, gan starptautiski;
 • pieredze darbā ar ANO Bēgļu komisāra biroju tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • analītiska domāšana, spēja argumentēt un pamatot savu viedokli, augsta atbildība, precizitāte, teicamas komunikācijas prasmes, t.sk. starpkultūru komunikācijas prasmes;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • labas angļu valodas - mutvārdos un rakstveidā un krievu valodas - mutvārdos, lasīšanā - zināšanas (spēja konsultēt cilvēkus šajās valodās), citu svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • datora un biroja tehnikas izmantošanas prasmes pieredzējuša lietotāja līmenī.

Galvenie pienākumi:

 • darbs ar patvēruma meklētājiem un starptautiskās aizsardzības saņēmējiem, lai identificētu riskus, ar kuriem tie saskaras un sekmētu to spēju aizsargāt savas tiesības;
 • sadarbības izveide ar valsts, pašvaldību iestādēm, NVO un privātsektoru, kas iesaistīti atbalsta sniegšanā patvēruma meklētājiem un starptautiskās palīdzības saņēmējiem;
 • regulārs mediju monitorings par patvēruma/migrācijas jautājumiem;
 • komunikācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana sadarbībā ar citiem projekta darbiniekiem un ANO Bēgļu komisāra biroju.

Piedāvājam:

 • pilna laika darbu, elastīgu darba grafiku;
 • ikmēneša bruto atalgojums  EUR 1117.40;
 • interesantu un atbildīgu darbu;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
 • iespēju līdzdarboties citās LCC aktivitātēs;
 • profesionālu un atsaucīgu kolēģu komandu;
 • veselības apdrošināšanu.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) līdz 2021. gada 24. janvārim sūtīt uz e-pastu: office@humanrights.org.lv vai atsūtīt pa pastu Latvijas Cilvēktiesību centrā Skolas ielā 21, 6.stāvs, 609C, Rīgā, LV 1010

Publicēts: 2021-01-15