Īstenots seminārs “Cilvēktiesību aizsardzības mehānismi – praktiskā izmantošana NVO darbā”

Šī gada 14. jūnijā risinājās seminārs “Cilvēktiesību aizsardzības mehānismi – praktiskā izmantošana NVO darbā”.

Seminārā tika aplūkoti dažādi cilvēktiesību aizsardzības mehānismi, to nozīme un iespējas, kā pilsoniskās sabiedrības pārstāvji var tos izmantot. Semināra pirmajā daļā tika apskatīti NVO pieejamie nacionālie un starptautiskie cilvēktiesību aizsardzības mehānismi, tostarp ANO Vispārējā periodiskā pārskata procedūra, cilvēktiesību līgumi un to uzraugošās komitejas,Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas ietvaros esošie mehānismi, Eiropas Padomes galvenie cilvēktiesību līgumi un institūcijas.

Semināra otrajā daļā dažādi eksperti dalījās ar savu pieredzi starptautisko cilvēktiesību aizsardzības mehānismu izmantošanā, stāstot, kā tie darbojas no iekšienes, kā arī sniedzot vērtīgus padomus to izmantošanā. Ar savu pieredzi šajā jomā dalījās bijusī LCC darbiniece, juriste un rakstniece Džena Andersone, Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “Zelda” direktore Ieva Leimane-Veldmeijere, bijušais Eiropas Komisijas pret rasismu un neiecietību loceklis (no 2005. līdz 2012. gadam) un priekšsēdētājs (no 2010. līdz 2012. gadam) un Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs (no 2012. līdz 2018. gadam) Nils Muižnieks, kā arī Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās biroja juriste Agnese Zarīte.

Seminārā piedalījās 26 pārstāvji no 18 dažādām organizācijām. Semināra rezultātā pieauga NVO izpratne par cilvēktiesību standartiem un cilvēktiesību aizsardzības mehānismiem gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Iegūtās zināšanas NVO izmantos savā darbā, ziņojot starptautiskām organizācijām par savu mērķgrupu tiesību ievērošanu, aizstāvot to tiesības un intereses ar dažādu starptautisko cilvēktiesību aizsardzības mehānismu palīdzību, kā arī nodos šīs zināšanas saviem biedriem/mērķgrupām.

 

Seminārs tiek organizēts projektā “Cilvēktiesības Latvijā – pagātne, tagadne, nākotne”, kuru finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Vairāk par projektu: https://cilvektiesibas.org.lv/lv/projects/projekts-cilvektiesibas-latvija-pagatne-tagadne-na-590/

Publicēts: 2024-06-17