Mācību vizīte Berlīnē, lai iepazītos ar konsultatīvo mehānismu lomu, veicinot minoritāšu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē

Septembra sākumā deviņu Eiropas valstu (Čehijas Republikas, Slovākijas, Polijas, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Slovēnijas, Ungārijas un Rumānijas) ekspertu grupa, kurā bija pārstāvēti valsts uz pašvaldības iestāžu darbinieki un aktīvi imigrantu kopienu un NVO pārstāvji, piedalījās mācību vizītē Berlīnē, lai iepazītos ar Vācijas pieredzi, veidojot konsultatīvos mehānismus imigrantu līdzdalības veicināšanai. Latviju ekspertu grupā pārstāvēja Latvijas Cilvēktiesību centrs, Kultūras ministrija un Arābu kultūras centrs. Mācību vizīte tika organizēta projekta „Imigrantu politiskās līdzdalības un politiskās iesaistes veicināšana 9 ES dalībvalstīs Centrālajā un Austrumeiropā” ietvaros.

Mācību vizītes laikā notika šādas tikšanās un vizītes:

-         Apaļā galda diskusija par projektā iesaistīto valstu pieredzi, veidojot konsultatīvos mehānismus imigrantu līdzdalības veicināšanai;

-         Tikšanās ar bijušos Berlīnes Friedrichshain-Kreuzberg pašvaldības Integrācijas un imigrācijas komisāri un Konsultatīvās padomes direktori Regīnu Reinki (Regina Reinke) un Berlīnes Friedrichshain-Kreuzberg Integrācijas un imigrācijas konsultatīvās padomes izveidotāju, turku izcelsmes bijušo pašvaldības politiķi Rīzu Baranu (Riza Baran);

-         Vizīte Vācijas parlamentā, lai diskutētu par sociālo partneru (arodbiedrību, konsultatīvo padomju) lomu;

-         Apaļā galda diskusija ar NVO, kas iesaistītas integrācijas jautājumu risināšanā Berlīnē: turku izcelsmes Berlīnes parlamenta locekli Dr. Turgutu Altugu (Turgut Altug) un „Asociācijas starpkultūru darbam” izpilddirektoru Holgeru Forsteru (Holger Förster);

-         Vizīte Berlīnes Integrācijas un imigrācijas komisāra birojā, lai iepazītos ar Berlīnes Integrācijas un migrācijas konsultatīvās padomes darbu un Berlīnes Integrācijas likumu.

Visu tikšanos un vizīšu laikā notika plašas diskusijas par imigrantu kopienu pašorganizēšanās nozīmi, kritērijiem un procedūrām, lai nodrošinātu imigrantu līdzdalību konsultatīvajos mehānismos, un konsultatīvo padomju ietekmi uz lēmuma pieņemšanas procesu.

Projekts tiek līdzfinansēts Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ietvaros.

Publicēts: 2014-10-13