Novadīts papildus apmācību seminārs Rīgas pašvaldības sociālajiem darbiniekiem “Migrācija, attīstība un cilvēktiesības"

2017. gada 17. februārī ir novadīta papildus apmācību semināra diena Rīgas pašvaldības sociālajiem darbiniekiem “Migrācija, attīstība un cilvēktiesības”, ko organizēja Latvijas Cilvēktiesību centrs sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu. Apmācības ir īstenotas starptautiskā projekta „Gūstot labumu no attīstības (AMITIE CODE - Capitalizing On DEvelopment)” ietvaros. Līdzīgas apmācības notiek arī citās projektā iesaistītajās valstīs – Itālijā, Spānijā, Vācijā, Francijā un Portugālē.

2016. gada maijā un oktobrī ir notikušas četru dienu apmācības divām sociālo darbinieku grupām. To ietvaros tika gūtas jaunās un papildinātas jau esošas zināšanas par migrācijas, attīstības un cilvēktiesību jautājumiem un to savstarpējo saikni. Kopskaitā, apmācībās piedalījās 60 dalībnieki. Apmācības palīdzēja sociālajiem darbiniekiem attīstīt un uzlabot nepieciešamās prasmes un iemaņas darbā ar migrantu izcelsmes klientiem. Apmācību laikā, sociālie darbinieki piedalījās vadlīniju izstrādē pašvaldību darbiniekiem darbā ar imigrantiem, patvēruma meklētājiem un bēgļiem. Minētais dokumenta kalpos gan kā praktiskā metodika darbā ar jauniebraucējiem, gan arī identificēs dažādas problēmas un vajadzības, kuras ir risināmās dažādos līmeņos.

Papildus semināra mērķis bija vēlreiz sapulcināt abu grupu dalībniekus, lai apspriestu viņu jauniegūto pieredzi un izaicinājumus attiecīgajā jomā, apspriestu vadlīniju projektu darbā ar jauniebraucējiem, papildinātu to, ka arīsniegtu papildus zināšanas par tēmām, kas ir saistītas ar migrāciju, attīstību un cilvēktiesībām. Seminārā piedalījās 29 dalībnieki.

Semināra laikā dalībniekiem bija iespēja iepazīties un izvērtēt izstrādāto “Vadlīniju darbā ar jauniebraucējiem” projektu, kuru sākotnējā izstrāde tika iesākta mācību semināru laikā. Biedrības “Patvērums “Drošā māja”” vadītāja Sandra Zalcmane ir informējusi par pēdējām aktualitātēm darbā ar jauniebraucējiem, tostarp par sociālo darbinieku un sociālo mentoru pakalpojumu sniegšanu patvēruma meklētājiem un bēgļiem. Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes profesore Laima Geikina ir piedalījusies ar lekciju par Islāma reliģijas daudzveidību un īpatnībām gan pasaulē, gan Latvijā un par to, kādā veidā reliģijas aspekts ietekme starpkultūru komunikāciju. Rīgas Stradiņa Universitātes pasniedzēja Anda Rožukalne ir uzstājusies ar prezentāciju par par mediju lomu migrācijas atspoguļojumā.

Seminārs tika īstenots Eiropas Komisijas līdzfinansētā starptautiskā projekta „Gūstot labumu no attīstības (AMITIE CODE - Capitalizing On DEvelopment)” ietvaros.  Projekts tiek līdzfinansēts Eiropas Komisijas programmas „Nevalstiskais sektors un vietējās pašvaldības – Sabiedrības apziņas paaugstināšana par attīstības un izglītības jautājumiem attīstībai Eiropā” ietvaros. Latvijas Cilvēktiesību centra līdzfinansējuma daļu, no kuras tiek segta tā dalība semināra organizēšanā finansē Sabiedrības integrācijas fonds no Valsts budžeta līdzekļiem “NVO līdzfinansējuma programmas” ietvaros. 

Pielikumi

Publicēts: 2017-02-20