Otrais alternatīvais jeb „ēnu ziņojums” par Eiropas Padomes Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību īstenošanu Latvijā

Latvijas Cilvēktiesību centrs (LCC) ir sagatavojis alternatīvo jeb ‘ēnu ziņojumu’, kura mērķis ir sniegt ieskatu atsevišķu Konvencijas pantu īstenošanā Latvijā. Šis ir otrais LCC sagatavotais ‘ēnu ziņojums’. Pirmais ziņojums tika publicēts 2008. gadā.‘Ēnu ziņojums’ nesniedz esošo likumu un citu normatīvo aktu izvērstu analīzi. Papildinot citus ziņojumus, tai skaitā valsts, galvenais uzsvars likts uz Konvencijā noteikto tiesību īstenošanu praksē.‘Ēnu ziņojumā’ iekļauta informācija, kas attiecas uz Konvencijas 3., 4., 6., 10., 11., 12., 14. un 15. pantu un kas aptver laika periodu no 2009. līdz 2012. gadam. Atsevišķos gadījumos iekļauta informācija arī par attīstību 2013. gadā.

 

Ziņojuma sagatavošanu atbalstījis  Fridriha Eberta fonds un Open Society Foundations

Pielikumi

Publicēts: 2013-09-27