Atzīmējot starptautisko migrantu dienu

Rīga, Latvija – 2012. gada 18. decembris – šodien, 18. decembrī,visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā migrantu diena, kuras mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību migrācijai kā mūsdienu dzīves neatņemamai sastāvdaļai un migrantu pamattiesību ievērošanai. Kā uzsvērusi Apvienoto Nāciju Organizācija, tikai nodrošinot migrantu pamattiesības un brīvības, migrācija var nest labumu gan migranta izcelsmes valstij, gan arī valstij, kurā viņš atrodas.

 

Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka Latvijas iedzīvotājiem ir visai negatīva attieksme pret imigrantu ietekmi uz sociālajiem un ekonomiskajiem procesiem valstī. 43% iedzīvotāju uzskata, Latvijā ne pie kādiem apstākļiem nebūtu pieļaujama imigrantu ielaišana.Tikai 29% iedzīvotāju atzīst, ka imigranti dod labumu Latvijas saimniecībai. Savukārt vairumam iebraucēju Latvija asociējas ar drošu dzīvesvietu sev un bērniem, labu izglītības sistēmu, skaistu dabu un lielām iespējām nākotnē.

Lai veicinātu sabiedrības attieksme maiņu, kopš oktobra Latvijā tiek īstenota informatīvā kampaņa „Šis ir mans stāsts.... vai mūsu?”. Tās mērķis ir parādīt migrācijas pozitīvo ietekmi uz valsti un sabiedrību, uzsverot Latvijā dzīvojošo pēdējo desmit gadu laikā iebraukušo cilvēku ieguldījumu sociālajā, ekonomikas un kultūras jomā, kā arī Latvijas sabiedrības gatavību pieņemt šos cilvēkus.

Informatīvās kampaņas ietvaros ir izsludināti četri radoši konkursi. Līdz 2013. gada 15. janvārim ikviens Latvijas iedzīvotājs ir aicināts veidot foto stāstu, video vai animācijas filmu par migrācijas tēmu. Apzinoties plašsaziņas līdzekļu lomu sabiedrības viedokļa veidošanā, žurnālisti līdz 1. februārim var iesūtīt publikācijas, kas veicina labāku izpratni par migrācijas, attīstības un cilvēktiesību jautājumiem. Savukārt 7.-12. klašu skolēni ir aicināti sagatavo kādas uz Latviju atbraukušas personas dzīvesstāsts, parādot konkrētā cilvēka pienesumu Latvijai. Konkursu nolikumi ir pieejami IKSD mājas lapā: http://www.iksd.riga.lv/public/47342.html un LCC mājas lapā http://cilvektiesibas.org.lv/lv/news/amitie-informativas-kampanas-sis-ir-mans-stasts-va-225/.

Tāpat kampaņas ietvaros ir sagatavota videofilma, kurā kampaņas vēstneši Latvijā stāsta par savu dzīvi un nākotnes mērķiem. Videofilma pieejam: http://www.youtube.com/watch?v=DbGrVnVHPbo. Savukārt 2013. gada sākumā plānots organizēt diskusijas par migrācijas, cilvēktiesību un attīstības jautājumiem. Kampaņa ilgs no 2012. gada 12. oktobra līdz 2013. gada 31. martam.

Kampaņa „Šis ir mans stāsts.... vai mūsu?” tiek organizēta starptautiskā projekta „Migrācijas, attīstības un cilvēktiesību jautājumu izpratnes veicināšana, iesaistot vietējās pašvaldības” ((Awareness on MIgration, developmenT and human rIghts trough local partnErships – AMITIE) ietvaros. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar partneriem Itālijā, Spānijā, Rumānijā un Brazīlijā. Rīgā projektu īsteno Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments un Latvijas Cilvēktiesību centrs.

Papildus informācijai:

Sigita Zankovska-Odiņa

67039295, 29172499

Publicēts: 2012-12-18