Četri konkursi izsludināti AMITIE informatīvās kampaņas „Šis ir mans stāsts... vai mūsu?” ietvaros

Rīgas domes Izglītības, sporta un kultūras departaments (turpmāk – IKSD) sadarbībā ar Latvijas Cilvēktiesību centru (turpmāk – LCC) starptautiskā projekta „Migrācijas, attīstības un cilvēktiesību jautājumu izpratnes veicināšana, iesaistot vietējās pašvaldības” ((Awareness on MIgration, developmenT and human rIghts trough local partnErships – AMITIE, projektu līdzfinansē Eiropas Savienība) ietvaros organizē šādus konkursus:

Foto stāstu konkurss „Šis ir mans stāsts... vai mūsu?” (sadarbībā ar FotoAkadēmiju)  www.fotoakademija.lv

Konkursā var piedalīties jebkurš ieinteresēts dalībnieks, kuram jāizveido foto stāsts. Foto stāsta vēstījumam jāparāda migrācijas procesa pozitīvā ietekme uz valsti un sabiedrību, uzsverot Latvijā dzīvojošo pēdējo desmit gadu laikā iebraukušo cilvēku ieguldījumu valsts attīstībā, sociālajā, ekonomikas un kultūras jomā, kā arī Latvijas sabiedrības gatavību pieņemt šos cilvēkus.

Konkursa norises laiks ir no 2012. gada 12. oktobra līdz 2013. gada 1. martam plkst. 12.00.

Video un animācijas filmu konkurss „Šis ir mans stāsts... vai mūsu?”

Konkursā var piedalīties jebkurš ieinteresēts dalībnieks vai dalībnieku grupa. Konkursa dalībniekiem jāizveido video vai animācijas filma. Filmas vēstījumam jāparāda migrācijas procesa pozitīvā ietekme uz valsti un sabiedrību, uzsverot Latvijā pēdējo desmit gadu laikā iebraukušo cilvēku ieguldījumu valsts attīstībā, sociālajā, ekonomikas un kultūras jomā, kā arī Latvijas sabiedrības gatavību pieņemt šos cilvēkus.

Konkursa norises laiks ir no 2012. gada 12. oktobra līdz 2013. gada 1. martam plkst. 12.00.

Dzīvesstāstu konkurss skolēniem „Šis ir mans stāsts… vai mūsu?”

Konkursā var piedalīties ikviens 7.-12.klases skolēns. Konkursa dalībniekiem jāsagatavo kādas uz Latviju atbraukušas personas dzīvesstāsts, parādot konkrētā cilvēka pienesumu Latvijai - ieguldījumu valsts attīstībā, sociālajā, ekonomikas, kultūras vai citā jomā.

Konkursa norises laiks ir no 2012. gada 12. oktobra līdz 2013. gada 1. martam plkst. 12.00.

Žurnālistu konkurss „Šis ir mans stāsts... vai mūsu?”

Konkursā var piedalīties jebkurš žurnālists, kas ir publicējis rakstu reģistrētā plašsaziņas līdzeklī. Rakstiem jāveicina labāka izpratne par migrācijas, attīstības un cilvēktiesību jautājumiem, uzsverot migrācijas kā attīstības resursa (ekonomiskā, sociālā un kultūras kapitāla) priekšrocības un ieguvumus.

Konkursa norises laiks ir no 2012. gada 12. oktobra līdz 2013. gada 1. februārim plkst. 12.00.

Konkursu „Šis ir mans stāsts... vai mūsu?” uzvarētāji tiks paziņoti un apbalvoti AMITIE projekta noslēguma pasākumā 2013. gada martā Rīgā. Labākie darbi piedalīsies konkursa starptautiskajā līmenī un tiks prezentēti starptautiskajā festivālā Boloņā, Itālijā 2013.gada aprīlī.

Papildu informāciju par konkursiem var saņemt, rakstot uz e-pastu lvamitie@gmail.com.

Pielikumi

Publicēts: 2012-10-11