Atzinums par Nacionālās Konsultatīvās padomes trešo valstu pilsoņu integrācijai nolikumu

Biedrība Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” un biedrība „Latvijas Cilvēktiesību centrs” ir izskatījušas Nacionālās Konsultatīvās padomes trešo valstu pilsoņu integrācijai nolikuma projektu un sniedz kopīgu atzinumu.


Pielikumi

Publicēts: 2012-10-15