Mediji un daudzveidība. Materiāls žurnālistiem un žurnālistikas studentiem

Mediji informē. Mediji stāsta. Mediji ziņo. Šāds ir tradicionāls viedoklis par to, ko dara žurnālisti un plašsaziņas līdzekļi. Arī paši žurnālisti mēdz teikt, ka viņi tikai stāsta par to, kas notiek apkārt, un informē sabiedrību par svarīgāko.

Taču ir jāsaprot, ka mediju efekti ir daudz dziļāki un plašāki: stāstot par sabiedrību, mediji arī veido priekšstatus par to. Žurnālisti iemāca mūs, kādi cilvēki dzīvo mums apkārt, kā pret viņiem izturēties un ko no viņiem var sagaidīt.

Materiāls tapis projekta „Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā II” (IF/2009/3.1./27) ietvaros.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild biedrība “Latvijas Cilvēktiesību centrs”, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli. Finansējums piešķirts no Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%)

Pielikumi

Publicēts: 2011-06-30