Konference par Mazākumtautību konsultatīvo mehānismu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un alternatīvā ziņojuma par Vispārējās mazākumtautību tiesību aizsardzības konvencijas izpildi Latvijā prezentācija

Latvijas Cilvēktiesību centrs š.g. 26.-27.septembrī organizēja konferenci par Mazākumtautību konsultatīvo mehānismu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, kā arī LCC alternatīvā ziņojuma par Vispārējās mazākumtautību tiesību aizsardzības konvencijas izpildi Latvijā prezentāciju.

Pasākuma mērķis bija analizēt valsts un pašvaldības līmeņa sabiedrības integrācijas un mazākumtautību konsultatīvo mehānismu (padomju, komisiju, komiteju) panākumus, problēmas un izaicinājumus. Konferencē ar savu pieredzi dalījās arī Igaunijas un Zviedrijas (Sodertaljes) pārstāvji. Konference tika organizēta projekta „Stiprinot integrācijas dialoga platformas” (Nr. CB62) ietvaros, kas tiek īstenots Centrālās Baltijas jūras reģiona INTERREG IV programmas 2007-2013 ietvaros.

 

Pielikumi

Publicēts: 2013-10-01